Home

PostHeaderIcon Dobrodošli na web stranice Op?e županijske bolnice Požega

CENTRALNA JEDINICA ZA NARU?IVANJE PACIJENATA
LOKACIJA POŽEGA
Tel: 034/254-533,
Fax: 034/254-598,
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

LOKACIJA PAKRAC
Tel: 034/254-562,
Fax: 034/412-802, 034/411-041
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OBAVEZNO PRO?ITATI UPUTE ZA NARU?IVANJE, NEDOSTATNI PODACI NE?E BITI OBRA?ENI !

Naru?ivanje se može obaviti na slijede?e na?ine:
• osobno – dolaskom na šalter naru?ivanja
• telefaks: +385 34 254 598
• e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Naru?uje se radnim danom od 07:00 - 15:00

Potvrdu na e-mail ili fax ?ete dobiti u roku 48 sati (bez vikenda)

Osobno naru?ivanje
Naru?iti se možete na šalteru za centralno naru?ivanje. Sa sobom je potrebno ponijeti zdravstvenu iskaznicu, te uputnicu lije?nika primarne zdravstvene zaštite i/ili nalaz, odnosno preporuku doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga.

Naru?ivanje putem telefaksa: +385 34 254 598
Kod naru?ivanja putem telefaksa, potrebno je faksirati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga, te obavezno dostaviti slijede?e podatke:

• IME I PREZIME PACIJENTA
• DATUM RO?ENJA
• OIB ili MBO (mati?ni broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice ili, ukoliko ne postoji, broj osigurane osobe, te vrijeme važenja zdravstvenog osiguranja i kategoriju osiguranja)
• ADRESA I BROJ TELEFONA ZA KONTAKT
• VRSTA ZDRAVSTVENE USLUGE za koju se pacijent naru?uje

SVI PODACI SU OBAVEZNI I BEZ NJIH VAS NE?EMO MO?I NARU?ITI

Naru?ivanje elektronskom poštom (e-mail):
Kod naru?ivanja putem elektroni?ke pošte potrebno je dostaviti sve podatke kao i putem telefaksa, tim da je potrebno priložiti skeniranu uputnicu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ili nalaz doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga.
U SUBJECT tj. NASLOV E-MAIL PORUKE UPIŠITE IME I PREZIME PACIJENTA

Nedostatni podaci ne?e biti procesuirani te narudžba ne?e biti ostvarena.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske pokrenulo je program ''Nacionalna lista ?ekanja'' u cilju osiguravanja jednake dostupnosti zdravstvenih usluga u svim dijelovima i za svakog osiguranika u Republici Hrvatskoj. Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi klasa: 500-01/08-01/140, ur. broj: 534-05-1-2/1-08-51 od 21. listopada 2008. sve bolni?ke ustanove su obvezne formirati jedinicu za centralno naru?ivanje pacijenata.

Pacijenti se naru?uju OSOBNO s uputnicom svog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ili s nalazom doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga. Narudžbu može obaviti i ?lan obitelji ili druga pouzdana osoba.

Osim navedenog, mogu?e je i naru?ivanje putem telefaksa (preslika uputnice ili nalaza specijaliste) ili putem elektronske pošte (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu odnosno nalaz specijaliste. NARU?IVANJE TELEFONOM SE NE PREPORU?UJE.

Nakon što pacijent realizira narudžbu za potrebnu zdravstvenu uslugu, dobit ?e to?no definiran termin obavljanja zdravstvene usluge i pisanu potvrdu o navedenom. Potvrda o narudžbi pacijenta izdaje se odmah, a pacijentima koji se naru?uju telefaksom ili putem elektronske pošte na istovjetan na?in.

Potvrda o narudžbi pacijenta sadržava sljede?e podatke:
• naziv bolni?ke ustanove,
• ime i prezime pacijenta,
• MBO (mati?ni broj osiguranika),
• adresa i broj telefona pacijenta za kontakt,
• vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naru?uje,
• šifra postupka (prema Šifrarniku dijagnosti?kih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima),
• datum i sat narudžbe pacijenta za zdravstvenu uslugu,
• datum i sat obavljanja zdravstvene usluge,
• ime i prezime odgovorne osobe.

 
Anketa
Ovdje sam zbog...
 
Tko je online
Trenutno aktivnih Gostiju: 9 

PostHeaderIcon Najnovije obavijesti

PostHeaderIcon Najgledanije