Predmet: Automatski brojač za bojanje biopsija Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: Poziv za…

Predmet: Bolnički kreveti za intenzivnu njegu i mobilna dizalica za pacijente Rok za dostavu ponuda…

Predmet: Hladna komora Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troškovnik…

Predmet: Glavni projekt energetske obnove zgrada bolnice u Požegi i Pakrac Rok za dostavu ponuda…

Predmet nabave: Digitalni EEG uređaj sa stanicom za čitanje i videometrijom za neurološku polikliniku Rok…

Predmet nabave: Razni medicinski potrošni materijal II Rok za dostavu ponuda : 08. svibnja 2017….

Predmet nabave: Sustav za dijagnostiku astme Priložena dokumentacija: Troškovnik sustava Poziv za dostavu ponude Odluka…

Predmet nabave : Oprema za jedinicu za pojačani nadzor internističkih bolesnika Rok za dostavu ponuda…

Predmet nabave : Usluga zaštite od ionizirajućeg zračenja Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija:…

Predmet nabave : Posteljno rublje i ostali tekstilni proizvodi Rok za dostavu ponuda : 21.02.2017….

Predmet nabave : Radno-zaštitna odjeća i odjeća za spavanje Rok za dostavu ponuda : 22.02.2017….

Priložena dokumentacija: Troškovnik grupa 1 Poziv za dostavu ponude Troškovnik grupa 2 Odluka i zapisnik:…