Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu Rok za dostavu ponuda: Priložena dokumentacija: DON _…

Predmet: Soboslikarski i ličilački radovi za 2018. god. Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena…

Predmet: Radno-zaštitna odjeća i odjeća za spavanje Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija:…

Predmet: Posteljno rublje i ostali tekstilni proizvodi Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija:…

Predmet nabave : Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine – 2018 Rok za dostavu ponuda…

Predmet: Papirnati artikli za bolnice Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za…

Predmet: Usluga upravljanja sustavom ispisa Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za…

Predmet: Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Rok za dostavu ponuda: Otvaranje…

OBAVIJEST-O-PRETHODNOM-SAVJETOVANJU-MPM_ugradbeni 10.1.2018. DON ugradbeni 2018 GRUPA 1 POŽEGA GRUPA 2 POŽEGA GRUPA 3 Požega GRUPA…

Predmet:Usluga zaštite od ionizirajućeg zračenja u 2018. godini Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena…

Predmet: Tehnički materijal za 2018. godinu Rok za dostavu ponuda : 21.12.2017. Otvaranje ponuda :…

Predmet: Zdravstvene usluge (epidemiološke i mikrobiološke) Rok za dostavu ponuda : Otvaranje ponuda : 06.12.2017….