Testiranje na Covid-19:

Vrijeme: PON – SUB u 8.00
Obavezno naručivanje
Za više informacija kliknuti ispod

Radna vremena

Kliknite dolje na gumb i provjerite radna vremena svih ambulanti. Pregled se može sortirati prema djelatnostima (kirurgija, interna medicina, pedijatrija, radiologija)

Naručivanje

Ovdje se možete naručiti za pregled ukoliko imate uputnicu. Kliknite dolje na gumb i ispunite online obrazac.

Liste čekanja

0800 3441

Liste čekanja – pitanja i prigovori
liste.cekanja@pozeska-bolnica.hr
Trenutna lista

Dobrodošli !

Opća županijska bolnica Požega s radom je započela 1994.g. u Požegi, a nastala je pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu i Dom zdravlja Požega. Glavna djelatnost je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom te znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku te je članica CARNet-a u sustavu znanosti i obrazovanja kao dodatna lokacija. Posebna briga se vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruju se znanstvena i stručna istraživanja, vodi briga o unapređenju nastave i nastavnih funkcija te kontinuirano poduzimaju mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika kojemu daje istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti.

Bolnica podupire stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i dr. u cilju stjecanja novih znanja suvremene medicine, odnosno onih koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad. Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Požeštine kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi koji značajno povećava kvalitetu života lokalnog stanovništva.

“Zdrav čovjek ima tisuću želja. Bolestan samo jednu”

— Anton Pavlovič Čehov

Zdravstvene jedinice i djelatnosti

Interna medicina

Služba za internu medicinu

Kirurgija

Služba za kirurgiju

Ginekologija i porodništvo

Služba za ginekologiju i porodništvo

Neurologija i psihijatrija

Služba za neurologiju, psihijatriju i kliničku psihologiju

Pedijatrija

Služba za dječje bolesti

Radiologija

Odjel za kliničku radiologiju

Mikrobiologija

Odjel za kliničku mikrobiologiju

Hitna medicina

Odjel za hitnu medicinu

Transfuzija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Laboratorij

Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku

Operacije

Odjel operacije i centralne sterilizacije

Patologija i citologija

Odjel za patologiju i citologiju

Kontrola kvalitete

Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Anestezija

Odjel za anesteziju sa centralnom jedinicom intenzivnog liječenja

Ljekarna

Bolnička ljekarna

Istraživački rad

Jedinica za znanstveno-istraživački rad

Nezdravstvene jedinice

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja/sanacijskog upravitelja

Opći i pravni poslovi

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ekonomsko-financijski poslovi

Služba za ekonomsko-financijske poslove i nabavu

Tehnički i informatički poslovi

Služba tehničkih i informatičkih poslova

Najnovije objave

Odluka-bolnicke-posjetePreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponude_zdravstvene-uslugePreuzmi Troskovnik-ZDR-USLUGEPreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi TroskovnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi TroskovnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi TroskovnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi Troskovnik_grupa_1Preuzmi Troskovnik_grupa_2Preuzmi Troskovnik_grupa_3Preuzmi Troskovnik_grupa_4Preuzmi Troskovnik_grupa_5Preuzmi Troskovnik_grupa_6Preuzmi Troskovnik_grupa_7Preuzmi Troskovnik_grupa_8Preuzmi Troskovnik_grupa_9Preuzmi Troskovnik_grupa_10Preuzmi Odluka i…

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi Troskovnik_terapija-neg.-tlakomPreuzmi Poziv-za-pojasnjenjemPreuzmi Odgovor-na-upit-za-pojasnjenjem_Preuzmi Odluka i zapisnik: Odluko-o-odabiru-i-ZapisnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natjecaj-studeniPreuzmi Pozivi na testiranje: Poziv-na-pismeno-testiranje-kuharPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-logopedPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-farmaceutski-tehnicarPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-rukovatelj-centr.-grijanjaPreuzmi poziv-na-usmeno-testiranje-kuharPreuzmi Odluka o odabiru: odluka-o-odabiru-farmaceutski-tehnicarPreuzmi…

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi TroskovnikPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka-o-odabiru-i-zapisnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natjecaj-pripravnici-studeniPreuzmi Pozivi na testiranje: poziv-za-testiranje-fizioterapeutski-tehnicarPreuzmi poziv-za-testiranje-inzenjer-radiologijePreuzmi poziv-za-testiranje-medicinska-sestraPreuzmi Odluke o odabiru: odluka-o-odabiru-fizioterapeutPreuzmi odluka-o-odabiru-inzenjer-radiologijePreuzmi odluka-o-odabiru-medicinska-sestraPreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponude-1Preuzmi Troskovnik-postanske-uslugePreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi TroskovnikPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka-o-odabiru-i-Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-1Preuzmi