Predmet nabave: Respirator za trajnu ventilaciju   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik 2.3.2016. Pojašnjenje 7.3.2016. Odluka o odabiru i zapisnik

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o…

Sukladno članku 27. točka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj – 03/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Opća županijska bolnica Požega objavljuje svoje financijske izvještaje….

Predmet natječaja: Tehnički materijal za 2016. godinu   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje  Opća županijska bolnica Požega uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i…

Zdravstveno pravo:Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u niz zakona i  podzakonskih akata. Predmet zdravstvenog prava jest zdravstvena djelatnost i dijelimo ga na zdravstveno pravo…

Projekt elektroničke prijave poroda nastao je pod pokroviteljstvom HZZO-a i uz podršku HAKOM-a te započeo s pilotiranjem u srpnju 2015. godine u općoj bolnici Karlovac. Cilj projekta je brza i…

Predmet natječaja: Soboslikarski i ličilački radovi u 2016. godini   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik Odluka

Predmet nabave: Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Priložena dokumentacija: Zakup 2015.

Page 31 of 33 1 29 30 31 32 33

© 2023 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555