Predmet: Glavni projekt energetske obnove zgrada bolnice u Požegi i Pakrac Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: PROJEKTNI ZADATAK OŽB POŽEGA_29_06_2017 Poziv za dostavu ponude gl_projekt_energ_obnove TROSKOVNIK 7.7.2017. TROSKOVNIK – ispravak 7.7.2017. Pojasnjenje br. 1 Odluka i zapisnik: Odluka o odabiru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Predmet nabave: Digitalni EEG uređaj sa stanicom za čitanje i videometrijom za neurološku polikliniku Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude_EEG Troškovnik – EEG Odluka i zapisnik: 7.6.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni EEG 7.6.2017. ODLUKA O ODABIRU EEG

Predmet nabave: Razni medicinski potrošni materijal II Rok za dostavu ponuda : 08. svibnja 2017. god. do 11,00 sati. Priložena dokumentacija: 25.4.2017. Poziv za dostavu ponude RAZNI 2 25.4.2017. Grupa 1-Potrošni materijal za gastroenterologiju 25.4.2017. Grupa 2-Pribor za akupunkturu Odluka i zapisnik: 12.5.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni 12.5.2017. ODLUKA O ODABIRU RAZNI 2

Predmet nabave: Sustav za dijagnostiku astme Priložena dokumentacija: Troškovnik sustava Poziv za dostavu ponude Odluka i zapisnik: 10.4.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni 10.4.2017. ODLUKA O ODABIRU

Predmet nabave : Oprema za jedinicu za pojačani nadzor internističkih bolesnika Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: 15.3.2017. Poziv za dostavu ponude 15.3.2017. Troškovnik Odluka i zapisnik:

Predmet nabave : Usluga zaštite od ionizirajućeg zračenja Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: Troskovnik Poziv za dostavu ponuda Odluka i zapisnik: 28.2.2017. Odluka o odabiru 28.2.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave : Posteljno rublje i ostali tekstilni proizvodi Rok za dostavu ponuda : 21.02.2017. Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude posteljno rublje Troškovnik – Posteljno rublje Odluka i zapisnik: 24.2.2017. Odluka o odabiru i zapisnik

Predmet nabave : Radno-zaštitna odjeća i odjeća za spavanje Rok za dostavu ponuda : 22.02.2017. Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda radno zaštitna odjeća Troškovnik Odluka i zapisnik: 24.2.2017. Odluka o odabiru i zapisnik

Priložena dokumentacija: Troškovnik grupa 1 Poziv za dostavu ponude Troškovnik grupa 2 Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik

Predmet nabave: Tehnički materijal za 2017. godinu Rok za dostavu ponuda: 25. siječnja 2017. god. Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troškovnik Odluka i zapisnik: Zapisnik o pregledu i ocjeni Odluka o odabiru

Page 8 of 11 1 6 7 8 9 10 11

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555