Predmet nabave: Soboslikarski i ličilački radovi za 2017. godinu Rok za dostavu ponuda: 19. siječnja 2017. god. Priložena dokumentacija: Troškovnik ličilački radovi Poziv za dostavu ponude Odluka i zapisnik: 20/1/2017 Zapisnik o pregledu i ocjeni 20/1/2017 Odluka o odabiru

Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal – Intramedularne fiksacije Rok za dostavu ponuda: : 02. siječnja 2017. godine Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troškovnik Odluka i zapisnik: 10.1.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni 10.1.2017. Odluka o odabiru

Predmet nabave: Zdravstvene usluge (epidemiološke i mikrobiološke) Rok za dostavu ponuda: Priložena dokumentacija: 6.12.2016. Poziv za dostavu ponuda 6.12.2016. Troškovnik Odluka i zapisnik: 21.12.2016. Odluka o odabiru 21.12.2016. Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave: Usluga upravljanja sustavom ispisa Rok za dostavu ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troškovnik Odluka i zapisnik: 14.12.2016. Odluka o odabiru 14.12.2016. Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave: Usluga osiguranja imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti Rok za dostavu ponuda : 15. prosinca 2016. godine do 11:00. Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troškovnik 13.12.2016. Pojašnjenje br.1 Odluka i zapisnik: 16.12.2016. Odluka o odabiru 16.12.2016. Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave : Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude.doc 22.11.2016. Poziv za dostavu ponude – ispravak 22.11.2016. Pojašnjenje br.1 Odluka i zapisnik: 1.12.2016. Odluka o odabiru 1.12.2016. Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave : CTG uređaj za rađaonicu, 2 kom Rok za dostavu ponuda : 28. listopada 2016. godine do 11:00 Priložena dokumentacija: 6/10/2016 Poziv 6/10/2016 Troškovnik Odluka i zapisnik: 7.11. Odluka o odabiru 7.11. Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave : Endokamera 3HD za laparaskopsku kirurgiju Rok za dostavu ponuda : 17. listopad 2016. godine do 11:00 Priložena dokumentacija: 6/10/2016 Poziv za dostavu ponuda 6/10/2016 Troškovnik Odluka i zapisnik: 17/10/2016 Odluka o odabiru 17/10/2016 Zapisnik o pregledu i ocjeni

Predmet nabave : Osteosintetski materijal za distalni radijus Rok za dostavu ponuda : 26. rujna 2016. godine do 11:00 Priložena dokumentacija: 18/7/2016 Poziv 18/7/2016 Troškovnik Odluka i zapisnik: 3/10/2016 Odluka o odabiru 3/10/2016 Zapisnik o pregledu i ocjeni

Rok za dostavu ponuda : 29. srpnja 2016. godine do 11:00 sati Priložena dokumentacija: 18/7/2016 Poziv 18/7/2016 Troškovnik 22/7/2016 Pojašnjenje Odluka i zapisnik: 11/8/2016 Odluka i zapisnik 12/8/2016 Ispravak zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Page 9 of 11 1 7 8 9 10 11

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555