Priložena dokumentacija: Natjecaj-8-21Preuzmi Poziv za testiranje: Poziv-na-pismeno-testiranje-spremacicaPreuzmi Poziv za usmeno testiranje: Poziv-usmeno-testiranje-spremacicePreuzmi Odluka o odabiru: Odluka-o-odabiru-pomocni-radnik-spremacicaPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natjecaj-pripravniciPreuzmi Odluka o poništenju dijela natječaja-fizioterapeutski/a tehničar/kaPreuzmi Poziv za testiranje: Poziv-za-testiranje-medicinska-sestra-medicinski-tehnicarPreuzmi OdlukaPoziv-za-testiranje-prvostupnik-ca-fizioterapijePreuzmi Odluke o odabiru: Odluka-o-odabiru-prvostupnik-ca-fizioterapijePreuzmi Odluka-o-odabiru-medicinska-sestra-tehnicarPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natjecajna-dokumentacijaPreuzmi dopuna-ispravak-natjecajaPreuzmi Pozivi za testiranje: poziv-na-pismeno-testiranje-pomocni-radnik-ca-spremacicaPreuzmi Poziv-na-pismeno-testiranje-kuhar-icaPreuzmi Poziv-na-pismeno-testiranje-pomocni-radnik-ca-servirkaPreuzmi Poziv-na-pismeno-testiranje-radnik-ca-na-odrzavanjuPreuzmi poziv-na-pismeno-testiranje-farmaceutski-tehnicarPreuzmi poziv-na-pismeno-testiranje-prvos.med_.lab_.-dijagnostikePreuzmi poziv-na-testiranje-medicinska-sestra-tehnicarPreuzmi poziv-na-testiranje-primalja-m-zPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-kuhar-icaPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-pomocni-radnik-ca-servirkaPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-radnik-ca-na-odrzavanjuPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-pomocni-radnik-ca-spremacicaPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-farmaceutski-tehnicarPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-prvost.-med.-lab.-dijagnostikePreuzmi Odluke o odabiru: Odluka-o-odabiru-prvostupnik-ca-med.lab_.dijagnostikePreuzmi Odluka-o-odabiru-primalja-m-zPreuzmi Odluka-o-odabiru-pomocni-radnik-ca-spremacicaPreuzmi Odluka-o-odabiru-pomocni-radnik-ca-servirka-na-odredeno-vrijemePreuzmi Odluka-o-odabiru-pomocni-radnik-ca-servirka-na-neodredeno-vrijemePreuzmi Odluka-o-odabiru-medicinska-sestra-tehnicar-na-odredeno-vrijemePreuzmi Odluka-o-odabiru-medicinska-sestra-tehnicar-na-neodredeno-vrijemePreuzmi Odluka-o-odabiru-radnik-ca-na-odrzavanjuPreuzmi Odluka-o-odabiru-kuhar-icaPreuzmi Odluka-o-odabiru-farmaceutski-tehnicar-kaPreuzmi

Priložena dokumentacija: natjecaj-specijalizacijePreuzmi

Priložena dokumentacija: Natjecaj-za-specijalizaciju-anesteziologija-reanimatologija-i-intenzivna-medicina.pdfPreuzmi Odluka Odluka-o-izboru-specijalizantaPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natjecaj-10.3.2021Preuzmi Pozivi na testiranje: SKONICA-KAD21032615110Preuzmi SKONICA-KAD21032615120Preuzmi SKONICA-KAD21032615121Preuzmi SKONICA-KAD21032615130Preuzmi SKONICA-KAD21032615131Preuzmi SKONICA-KAD21032615132Preuzmi SKONICA-KAD21032615133Preuzmi SKONICA-KAD21032615134Preuzmi Poziv-za-pismeno-testiranje-prvostupnik-fizioterapijePreuzmi Poziv-za-pismeno-testiranje-Inzenjer-medicinske-radiologije-prvostupnik-medicinske-radiologije-prvostupnik-radioloske-tehnologijePreuzmi Pozivi na usmeno testiranje: Poziv-na-usmeno-testiranje-prvostupnik-ca-fizioterapije-pripravnikPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-inzenjer-ka-medicinsko-laboratorijske-dijagnostike-prvostupnik-ca-medicinsko-laboratorijske-dijagnostike-pripravnikPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-inzenjer-ka-medicinske-radiologije-prvostupnik-ca-medicinske-radiologije-prvostupnik-ca-radioloske-tehnologije-pripravnikPreuzmi Odluke Odluka-o-odabiruPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natječaj za prijam u radni odnos – specijalist opće interne medicinePreuzmi Odluka: Odluka-specijalist-internePreuzmi

Priložena dokumentacija: Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno/određeno vrijeme – medicinska sestra/medicinski tehničarPreuzmi Poziv za testiranje – medicinska sestra/tehničarPreuzmi Odluke: Medicinska sestra/tehničar – neodređenoPreuzmi Medicinska sestra/tehničar – određenoPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno/određeno vrijemePreuzmi Poziv za testiranje – primalja asistentica/asistentPreuzmi Poziv za testiranje – prvostupnik/ca primaljstvaPreuzmi Poziv za testiranje – prvostupnik/ca sestrinstvaPreuzmi Poziv za testiranje – medicinska sestra/tehničarPreuzmi Odluke: Odluka-primalja asistentica/asistentPreuzmi Odluka-prvostupnik/ca primaljstvaPreuzmi Odluka-prvostupnik/ca sestrinstvaPreuzmi Odluka-medicinska sestra/tehničarPreuzmi Odluka-određeno-medicinska sestra/tehničarPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natječaj-određeno vrijeme-stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvaPreuzmi Odluka: OdlukaPreuzmi

Page 1 of 81 2 3 8

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555