Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u medicini uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji.
Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente.

Radiologija

034/254-468

Laboratorij

034/254-465

Transfuzija

034/254-467

Patologija i citologija

034/254-483

Mikrobiologija

034/254-466

radiolog

   Odjel za kliničku radiologiju

 • Na odjelu za kliničku radiologiju se djelatnosti obavljaju u šest dijagnostika:
 • Klasična rtg dijagnostika: snimanje skeleta, torakalnih organa, abdomena i urotrakta te i.v. urografije
 • MR dijagnostika: snimanje mozga, kralježnice, abdomena, zdjelice, krvnih žila i zglobova
 • CT dijagnostika: snimanje svih organskih sustava.
 • UZV dijagnostika: pregledi dojki, zglobova, vrata, slinovnica, limfnih čvorova, kolor dopler vena i arterija – periferije.
 • Dijagnostika za mamografiju: rtg snimanje dojki.
 • Dijagnostika za denzitometriju: snimanje kralježnice i ekstremiteta za procjenu osteoporoze

Ivan Čubela, dr.med.

SPEC. RADIOLOGIJE, NEURORADIOLOG - VODITELJ ODJELA
034/254-469

   Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku

 • Koristeći suvremene analitičke tehnologije, Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku pruža stručnu uslugu analize humanog biološkog materijala iz širokog spektra općih i spec. medicinsko-biokemijskih pretraga
 • Kontrola rada je osigurana svakodnevnom unutarnjom kontrolom rada, te vanjskim nacionalnim programom kontrole kvalitete rada koju provodi HDMBLM.
 • Osiguranje brze, točne i pouzdane dijagnostike jedan od glavnih zadataka laboratorija.
 • Dolazak ne morate unaprijed dogovarati, a za sve pretrage uzorci se uzimaju svaki dan.
  Nalaze šaljemo e-poštom ili ih se može podići svaki radni dan od 7-15 sati na prijemu pacijenata za laboratorij.
 • Na odjelu rade tri specijalista medicinske biokemije, jedan magistar medicinske biokemije, šest bacc. medicinsko laboratorijske dijagnostike, te šest laboratorijskih tehničara.

Laboratorij

Jasna Garilović, mag.med.bichem.

v.d. VODITELJICA ODJELA
034/254-455

transfuzija1

   Odjel za transfuzijsku medicinu

 • Odjel za transfuzijsku medicinu je bolnička transfuzijska jedinica koja skladišti i izdaje krvne pripravke ( proizvedene u HZTM Zagreb) te obavlja nadzor nad transfuzijskim liječenjem (haemovigilance).
 • U okviru laboratorijske djelatnosti na odjelu se izvode dijagnostičke pretrage za trudnice, ambulantne i hospitalizirane pacijente vezano uz:
  – imunohematološku dijagnostiku
  – serološku dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti i kvantitativni test anti-SARS-CoV-2S
  – dijagnostiku hemostaze
 • U okviru kliničko – ambulantne djelatnosti :
  – djeluje ambulanta za kontrolu antikoagulantne terapije
  – obavlja se terapijsko uzimanje krvi (terapijska venepunkcija)
  – kliničko konzilijarna djelatnost vezano uz terapiju krvnim pripravcima, poremećajima hemostaze i
  haemovigilancije
  – proizvodnja kapi za oči iz autolognog seruma
  – izvode se potrebne aktivnosti vezane uz uspostavu, održavanje i upravljanje sustavom kvalitete u
  području djelatnosti odjela
 • Odjel redovito sudjeluje u vanjskoj procjeni kvaltete NEQAS HR imunohematološkog testiranja i EQAS serološkog testiranja koje provodi HZTM- Zagreb.

Katica Sabalić-Soldo, dr.med.

SPEC. TRANSFUZIJSKE MEDICINE - VODITELJICA ODJELA
034/254-467

Marija Bagarić

GLAVNA INŽENJERKA
034/254-467

   Odjel za patologiju i citologiju

 • Odjel za patologiju i citologiju obuhvaća patohistološki laboratorij, citološki laboratorij i prosekturu.
 • Godišnje se u patohistološkom laboratoriju obradi oko 4000 biopsija što uključuje rutinska bojenja
  (oko 35 000 preparata), te specijalne histokemijske i imunohistokemijske metode.
 • Radi se intraperacijska patohistološka analiza tkiva.
 • U citološkom laboratoriju obradi se godišnje oko 6000 “papa” testova te oko 500 citoloških razmaza.
 • Rad Odjela za patologiju je prilagođen radu kliničke medicine te obuhvaća preglede svih bioptata i ekscizata iz domena opće kirurgije, abdominalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, ortopedije, oftalmologije, ginekologije, dermatologije.

mikroskop

infekcija

   Odjel za kliničku mikrobiologiju

 • Osnovna djelatnost odjela je mikrobiološka dijagnostika, te praćenje i prevencija bolničkih infekcija.
 • Kontinuiranom edukacijom djelatnika, praćenjem tehnološkog napretka i obnavljanjem
  opreme slijedeći najnovije metode i mogućnosti brze i pouzdane dijagnostike u mogućnosti smo obaviti pretrage svih uzetih uzoraka s područja bakteriologije, uključujući i M. tuberculosis, te veliki broj pretraga s područja parazitologije, virologije, mikologije i serologije kako za bolesnike u našoj ustanovi tako i za sve pacijente primarne zdravstvene zaštite s područja cijele županije.
 • Aktivno sudjelujemo u radu Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH, a uključeni smo I u program praćenja vanjske kontrole kvalitete EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) i NEQAS (UK National External Quality Assessment Service for Microbiology)

Sabina Cviljević, dr.med.

SPEC. MED. MIKROBIOLOGIJE S PARAZITOLOGIJOM - VODITELJICA ODJELA
034/254-466