Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Neurotrauma

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Tečaj “Neurotrauma” je tečaj bez kotizacije i namijenjen je zainteresiranim liječnicima svih struka, ali broj polaznika je ograničen. Predavači: Bruno Dokozić, dr.med., Prim. Irena Gašparić, dr.med.,; Prim.dr.sc.Nikola Gotovac, dr.med.; Prim. Oto Kraml, dr.med; Kristijan Matković, dr.med., Doc.prim.dr.sc. Damir Matoković, dr.med., Prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med., Doc.prim.dr.sc. Andrea Šimić Klarić, dr.med., Matko Šperanda, dr.med. Sudionici tečaja...

Free

Ultrazvuk pluća u hitnoj službi

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Predavači: ELVIRA IGEL, dr.med., spec. anestezije i hitne medicine MATKO ŠPERANDA, dr.med., specijalizant hitne medicine ALBIN KAPETANOVIĆ,dr.med., specijalizant hitne medicine Odlukom ravnatelja, a na prijedlog Stručnog vijeća, održavat će se redoviti bolnički stručni sastanci tijekom 2017. godine, uz suradnje domaćih i vanjskih predavača. Sastanci će se održavati 2 puta mjesečno u predavaonici. Šefovi odjela...

Hipertenzija u trudnoći

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Predavači: KREŠIMIR MUSIĆ, dr.med., spec. ginekologije, Mr.sc. BOŽIDAR NJAVRO, dr.med., subspec. ginekologije-uroginekologije Odlukom ravnatelja, a na prijedlog Stručnog vijeća, održavat će se redoviti bolnički stručni sastanci tijekom 2017. godine, uz suradnje domaćih i vanjskih predavača. Sastanci će se održavati 2 puta mjesečno u predavaonici. Šefovi odjela su dužni osigurati nazočnost liječnika, inž.med. biokemije, farmaceuta,...

Dijabetes za neinterniste

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Tečaj “Dijabetes za neinterniste” je tečaj bez kotizacije i namijenjen je zainteresiranim liječnicima svih struka, ali broj polaznika je ograničen. Predavači: Marija Begić, dr.med.; Doc.prim.dr.sc.Ines Bilić Ćurčić, dr.med. Sonja Stastny, dr.med.; Prof.prim.dr.sc.Marica Jandrić Balen, dr.med.; Anamarija Jurić, dr.med.; Ivan Kajinić, dr.med.; Miroslava Matković Marketanović, dr.med.; Ferdinand Slišurić, dr.med.;Prim. Rajka Šimunović, dr.med. Sudionici tečaja će...

Free

Mišja groznica

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Predavači: Prim.mr.sc. ZDRAVKO ANDRIĆ, dr.med., spec. infektolog, Prim. DOBRINKA PETKOVIĆ, dr.med., spec. infektolog, Odlukom ravnatelja, a na prijedlog Stručnog vijeća, održavat će se redoviti bolnički stručni sastanci tijekom 2017. godine, uz suradnje domaćih i vanjskih predavača. Sastanci će se održavati 2 puta mjesečno u predavaonici. Šefovi odjela su dužni osigurati nazočnost liječnika, inž.med. biokemije,...

Dijagnostika i liječenje tumora dojke – Tečaj druge kategorije

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Tečaj “Dijagnostika i liječenje tumora dojke” je tečaj bez kotizacije i namijenjen je zainteresiranim liječnicima svih struka, ali broj polaznika je ograničen. Predavači: dr. sc. Damir Štimac dr.med., prim. Zdenka Kotromanović dr. med., dr. sc. Josipa Flam dr. med., Kristijan Matković dr. med., Ljiljana Pavošević dr. med., Jasmina Kovačević dr.med., Maja Papac, dr.med, Matko...

Free

Porodična hiperkolesterolemija nije rijetka bolest!

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Hrvatski zavod za telemedicinu u suradnji s Zavodom za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb organiziraju stručno usavršavanja za liječnike, medicinske sestre i tehničare koji rade, surađuju ili planiraju raditi na navedenim odjelima zdravstvenih ustanova. Predavanje će se održati putem video-konferencijskog sustava mreže telemedicinskih centara 28. studenog 2017. godine s početkom u 13:00...

Neinvazivna ocjena fibroze jetre

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Hrvatski zavod za telemedicinu u suradnji s Zavodom za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb organiziraju stručno usavršavanja za liječnike, medicinske sestre i tehničare koji rade, surađuju ili planiraju raditi na navedenim odjelima zdravstvenih ustanova. Predavanje će se održati putem video-konferencijskog sustava mreže telemedicinskih centara 05. prosinca 2017. godine s početkom u 13:00...

Novosti u dijagnostici i liječenju hepatitisa B

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Hrvatski zavod za telemedicinu u suradnji s Zavodom za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb organiziraju stručno usavršavanja za liječnike, medicinske sestre i tehničare koji rade, surađuju ili planiraju raditi na navedenim odjelima zdravstvenih ustanova. Predavanje će se održati putem video-konferencijskog sustava mreže telemedicinskih centara 09. siječnja 2017. godine s početkom u 13:00...

DISTALNI BYPASS – INDIKACIJE I TEHNIKE

Opća županijska bolnica Požega Osječka 107, Požega, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Informacije: Predavač: FERDINAND SLIŠURIĆ, dr.med., subspec. vaskularne kirurgije Odlukom ravnatelja a na prijedlog Stručnog vijeća, održavat će se redoviti bolnički stručni sastanci tijekom 2018. godine, uz suradnje domaćih i vanjskih predavača. Sastanci će se održavati 2 puta mjesečno u predavaonici. Šefovi odjela dužni su osigurati nazočnost liječnika, inž. med. biokemije, farmaceuta, defektologa, psihologa i logopeda...