Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u medicini uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji.
Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente.

Voditelj odjela: Domagoj Dokozić, dr.med.

Ginekološka poliklinika

034/254-573

Ginekologija

034/254-427

Porodništvo s rađaonicom

034/254-560

gynecology

   Ginekologija i porodništvo s rađaonicom

  • Izgradnjom bolnice 1935. godine prvi puta u Požegi započinje sa radom Ginekološko-porođajni pododjel odjela Kirurgije. Prvi ginekolog je dr. M. Ribarić, koji dolazi 1961. godine i formira službu za zaštitu žena.
  • Ginekološko-porođajni odjel formiran 1961. godine u staroj zgradi Bolnice, preseljen je 1981. godine, izgradnjom nove zgrade na današnju lokaciju te razdvojen na rađaonski, ginekološki odjel i polikliničko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.
  • Odjel je rekonstruiran 2010. godine kada je u sklopu reorganizacije rađaonski trakt pripojen odjelu. Tada je ofromljena ambulanta za pripremu rodilja za rađaonicu i garderoba za očeve kojima je sada dopušteno prisustvovati porodu nakon završenog tečaja pripreme za porod, koji se održava u našoj ustanovi.
  • U listopadu 2012. godine Rodilište je steklo titulu “Rodilište – prijatelj djece”

ginekologija2

   Ginekološka ambulanta

  • Godišnje se obradi oko 13 000 medicinskih postupaka.
  • Usluge poliklinike: 1. Dijagnostika i liječenje opće ginekološke kazuistike. 2. Obrada i praćenje trudnoće i patologije trudnoće. 3. Transabdominalna i transvaginalna ultrazvučna dijagnostika i kolor dopler. 4. Rano otkrivanje malignih i premalignih lezija ženskih spolnih organa. 5. Urodinamska obrada. 6. Obrada steriliteta i planiranja obitelji. 7. Adolescentna ginekologija. 8. Liječenje problema u menopauzi.

Domagoj Dokozić, dr.med.

SPEC. GINEKOLOGIJE I PORODNIŠTVA, UŽE SPEC. ONKOLOGIJE - VODITELJ ODJELA
034/254-427

Ljubica Zadro, bacc.obs.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-560