Opća kirurgija

034/254-409

Interna medicina s hemodijalizom

034/254-404

Ginekologija i porodništvo

034/254-532

Pedijatrija

034/254-403

Anestezija i JIL

034/254-433

Laboratorij

034/254-482

Radiologija

034/254-532

Patologija i citologija

034/254-543

Hitni bolnički prijam

034/254-566

kirurgija

   Opća kirurgija

 • Odjel raspolaže sa krevetima za bolničko liječenje i liječenje bolesnika u dnevnoj bolnici. Godišnje se na odjelu liječi od 1500 – 2000 bolesnika, a kroz kiruršku polikliniku 7000 – 8000 bolesnika
 • Na odjelu se kirurški liječe bolesti iz domene opće kirurgije, traumatologije, abdominalne kirurgije, urologije, ortopedije i vaskularne kirurgije
 • Obavljaju se operativni zahvati benignih i malignih bolesti želuca, tankog i debelog crijeva. Izvode se klasični endoskopski zahvati na bilijarnom sustavu, jetri, gušterači, slezeni i retroperitonealnim organima.
 • Vrše se rekonstrukcijski zahvati trbušne stjenke kao i zahvati prilikom traume abdominalnih organa.
 • Glavninu zahvata iz vaskularne kirurgije čini kirurško liječenje varikoznih vena i dijabetičkog stopala
 • Na odjelu se provodi konzervativno i operativno liječenje svih traumatiziranih bolesnika, osim nestabilnih prijeloma kralježnice, težih kraniocerebralnih ozljeda i težih prijeloma zdjelice.
 • Kirurška poliklinika objedinjava ambulante opće kirurgije, traumatologije, abdominalne kirurgije, vaskularne kirurgije, ortopedije, otorinolaringologije, urologije, oftalmologije i maksilofacijalne kirurgije. Pacijenti se mogu naručiti za pregled u jedinici za centralno naručivanje.

Branko Sudar, dr.med.

SPEC. OPĆE KIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE - VODITELJ ODJELA
034/254-405

Vitomir Kovačević, dr.med.

SPEC. KIRURGIJE, ORTOP. I TRAUMATOLOGIJE, SUBPEC. TRAUMATOLOG
034/254-405

Mario Bartol, dr.med.

SPEC. KIRURGIJE, ORTOP. I TRAUMATOLOGIJE, SUBPEC. TRAUMATOLOG
034/254-405

Dražen Sacher, dr.med.

SPEC. OPĆE KIRURGIJE, SUBSPEC. DIGESTIVNE KIRURGIJE
034/254-405

Meheik Hasan, dr.med.

SPEC. OPĆE KIRURGIJE
034/254-405

Tihomir Markić, dr.med.

SPEC. UROLOGIJE
034/254-405

Senka Miles

PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA - GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-405

   Interna medicina s hemodijalizom

 • Odjel opće interne medicine je smješten na 3 katu Gradske bolnice Pakrac. Ponovno je nakon stradavanja u Domovinskom ratu otvoren i započeo sa radom 1997. godine, a na trenutnoj lokaciji je od 2003. Godine.
 • Na odjelu se zbrinjavaju bolesnici oboljeli od akutnih internistički bolesti; koronarnih, pulmoloških, nefroloških, gastroenteroloških i endokrinoloških. Godišnje se na odjelu liječi oko ———bolesnika a kroz polikliniku se liječi prosječno godišnje —— pacijenata. Na odjelu se zbrinjavaju i bolesnici kroz dnevnu bolnicu.
 • Odjel hemodijalize je prvi put započeo sa radom u bolnici 1985 godine za područje koje gravitira bolnici. Nakon ratnog stradavanja u kojem je dijaliza prvi odjel koji je granatiran, obnovom bolnice dijaliza dobiva skučen i neadekvatan prostor i započinje sa radom u listopadu 1998. godine, na radost pacijenata koji su se morali zbrinjavati po drugim centrima za dijalizu.
 • 7.12.2014. je pod pokroviteljstvom predsjednika RH i u prisutnosti osoblja i pacijenata otvoren novi odjel hemodijalize u novom adekvatnijem i većem prostoru, sa većim brojem mjesta za pacijente, te opremljen po najnovijim svjetskim standardima.

interna_lijecnik

Miljana Larma, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE, VODITELJICA ODJELA
034/254-404

Vladimir Ambroš, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE, SUBSPEC. KARDIOLOG
034/254-404

Dalibor Koutnik, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE, SUBSPEC. GASTROENTEROLOG
034/254-404

Mirela Gunjević Delišimunović, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE, SUBSPEC. GASTROENTEROLOG
034/254-404

Marica Stjepandić, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE
034/254-404

Martina Vuco Repić, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE
034/254-404

Martina Čehulić, dr.med.

SPEC. INTERNE MEDICINE - VODITELJICA TIMA HEMODIJALIZE
034/254-559

Renata Adžijević, dipl.med.techn.

GLAVNA SESTRA INTERNE
034/254-404

Mihaela Androić, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA HEMODIJALIZE
034/254-559

gynecology

   Ginekologija i porodništvo

 • Rodilište i rađaona se nalaze na 1 katu bolnice, a odjel ginekologije na 2 katu. Od 2011. Godine rodilište uživa status RODILIŠTE – PRIJATELJ DJECE, što je zasluga dugogodišnjeg savjesnog i stručnog rada ginekologa, primalja i drugog osoblja. Rodilište ima 5 soba, od čega 4 trokrevetne i 1 dvokrevetne , te 1 apartmanski smještaj. Uz svaku sobu je sanitarni čvor. Smještaj u apartmanu se dodatno naplaćuje.
 • Rodilištu gravitiraju gradovi iz kojih rodilje dolaze, uglavnom najčešće je to Paktrac, Lipik, Kutina, Garešnica, Popovača, Novska, nerjetko i Zagreb, Split i dr. Pristup svakoj rodilji je individualan i cjelovit.
 • Odjel ginekologije obuhvaća tri trokrevetne sobe, uz sobe su sanitarni čvorovi. Na odjelu su smještene pacijentice sa ginekološkim oboljenjima, ginekološke operirane pacijentice i trudnice sa patološkom trudnoćom.
 • Od operativnih zahvata se izvode: Hysteroctomia (vaginalna i abdominalna), Laparoskopija, Hysteroskopija (dijagnostička i kirurška), konizacija, serklaža, kiretaža, sterilizacija, HSG – propuhivanje jajovoda – metoda liječenja steriliteta, odstranjivanje polipa.

Darija Moguš Vončina, dr.med.

SPEC. GIN. I OPSTETRICIJE - VODITELJICA ODJELA
034/254-413

Alen Dumančić, dr.med.

SPEC. GIN. I OPSTETRICIJE
034/254-413

Alenka Višnić, dr.med.

SPEC. GIN. I OPSTETRICIJE
034/254-413

Đurđica Stokić, bacc.primaljstva

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-432

   Pedijatrija

 • Odjel je potpuno devastiran u Domovinskom ratu 1991. godine kao i cijela bolnica, te ponovno započinje radom nakon obnove i povratka liječnika sa specijalizacije 2004. godine.
 • Odjel raspolaže sa 10 kreveta, smješten je na 4. katu bolnice.
 • Godišnje se na odjelu liječi prosječno 850 – 1100 djece.
 • Hitna ambulanta radi od 0 – 24 sata.
 • Za preglede u pedijatrijsku ambulantu, ambulantu za pedijatrijsku pulmologiju, kardiologiju, neonatologiju ili ultrazvuk je potrebno se naručiti.

pediatrics

Goranka Kansky Pupak, dr.med.

SPEC. PEDIJATAR, SUBSPEC. PED. PULMOLOGIJE, VODITELJ ODJELA
034/254-403

Nenad Peić, dr.med.

SPEC. PEDIJATAR
034/254-403

Ana Golubić Knežević, dr.med.

SPEC. PEDIJATAR
034/254-403

Zlatko Levanić, bacc.ms.

GLAVNI TEHNIČAR/SESTRA ODJELA
034/254-403

kirurgija_1

   Anestezija i JIL

 • Jedinica intenzivnog liječenja ima 4 kreveta, raspoređenih u 4 sobe od kojih je jedna izolacija. Uz svaki krevet se nalazi monitor za 24h nadzor vitalnih parametara,infuzomati, perfuzori, respiratori. Monitori su dio centralnog monitoringa. Kreveti su prilagođeni potrebama bolesnika u Jil-u, a svaki ima antidekubitalni madrac, trapez i zaštitne ogradice.
 • U Jil-u se također nalaze vakum aspiratori, EKG aparati, nebulizatori,te pokretni rtg uređaj.
 • Jil je polivalentna jedinica koja zaprima bolesnike kirurškog, internističkog i ginekološkog kazusa, a prema potrebi budu smješteni i urološki te neurološki bolesnici.
 • Broji 4 liječnika anesteziologa, 10 medicinskih sestara od kojih su 3 prvostupnice sestrinstva, a ostale SSS,te 3 anesteziološka tehničara SSS.
  Posjete su dozvoljene samo najužoj obitelji bolesnika , svakim radnim danom od 16-17 h.

   Laboratorij

 • Vraćanjem Doma zdravlja u Pakrac u srpnju 1992 god. osposobljen je u dvije prostorije i laboratorij. 1996. se seli u novi prostor obnovljene bolnice, površine 240 m u prizemlju bolnice.
 • U laboratoriju danas radi 10 zaposlenika, od kojih je 1 specijalist medicinske biokemije, 1 magistar medicinske biokemije, 2 prvostupnika laboratorijske dijagnostike i 5 laboratorijskih tehničara. Laboratorij je opremljen suvremenim aparatima što je omogućilo povećanje broja pretraga i vrsta analiza.
 • Osim za potrebe bolnice laboratorij radi i za potrebe Doma zdravlja, ambulanti primarne zdravstvene zaštite, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik i za specijalističke pretrage za pacijente iz drugih županija.

Laboratorij

Mr.pharm. Ranka Uzur

SPEC. MEDICINSKE BIOKEMIJE, VODITELJICA ODJELA
034/254-444

Ivana Sudar, bacc.lab.diagn.

GLAVNI INŽENJER
034/254-444

radiolog

   Radiologija

 • Pretrage koje se obavljaju: Klasične radiološke pretrage, radiologija probavnog i urogenitalnog sustava, snimanje zubi (pojedinačno svaki zub), mamografija, CT, UZV, MR.
 • Rad sa pacijentima: radnim danom od 7- 20 sati, a vikendom, blagdanom i noću se radi za hitne slučajeve.
 • Naručivanje nije potrebno za klasično slikanje, mamografiju i snimanje zubi.
 • Nalazi se podižu na šalteru radnim danom od 7 – 15 sati, a po dogovoru se mogu poslati i poštom.

   Patologija i citologija

 • Odjel za patologiju i citologiju obuhvaća patohistološki laboratorij, citološki laboratorij i prosekturu
 • Patohistološki laboratorij usklađen je sa radom kliničke medicine i obuhvaća preglede bioptata iz područja opće kirurgije, urologije, ortopedije, ginekologije, endoskopije. Biopsije se obrađuju rutinskim i specijalnim histokemijskim metodama.
 • U citološkom laboratoriju godišnje obradimo oko 7500 “Papa” testova, a provodimo i analizu “Papa” testova iz Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice.
 • Opća citologija obuhvaća citološku analizu urina, exprimata, sputuma, perifernog razmaza krvi, briseva nosa na eozinofile, citološku analizu briseva sluznice žaluca na helicobacter pylori i sl.

mikroskop

Vesna Cišper, dr.med.

SPEC. PATOLOG, VODITELJICA ODJELA
034/254-543

Goranka Garača, bacc.lab.diagn.

GLAVNI INŽENJER
034/254-543

hitna_pomoc

   Hitni bolnički prijam

 • Radno vrijeme odjela je 0 – 24 sata.
 • Odjel je novootvoren kao objedinjeni hitni bolnički prijem 8. studenog 2013. godine financiran od strane Ministarstva zdravlja. Preuređen je u prostoru nekadašnje hitne kirurške ambulante i opremljen najsuvremenijom opremom za rad.
 • Prednost objedinjenosti je da pacijent pri dolasku na hitni prijem obavlja sve na jednom mjestu, a dijagnostički laboratoriji su u neposrednoj blizini.
 • Bolesnici se hitno zbrinjavaju i opserviraju u hitnom prijemu, a nakon toga se ovisno o zdravstvenom stanju hospitaliziraju u bolnici, upućuju u drugu ustanovu ili otpuštaju kući.