Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u mediciANDni uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji.
Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente.

Voditelj službe: Prim. Ile Raštegorac, dr.med.

Opća interna medicina

034/254-435

Gastroenterologija

034/254-437

Kardiologija

034/254-438

Pulmologija

034/254-451

Infektologija i dermatovenerologija

034/254-429

Hemodijaliza

034/254-431

Fizikalna medicina

034/254-456

Internistička poliklinika

034/254-

Dnevna bolnica

034/254-593

interna_lijecnik

   Opća interna medicina i endokrinologija

 • Odjel raspolaže sa 15 kreveta.
 • Godišnje se hospitalizira oko 350 pacijenata, najčešće oboljelih od šećerne bolesti i drugih bolesti žlijezda s unutarnjim lučenjem.
 • U konzilijarno-polikliničkom djelu skrb se provodi kroz dijabetološku ambulantu, dijabetološku dnevnu bolnicu te endokrinološku ambulantu i ambulantu za UZV štitnjače u okviru koje se rade i citološke punkcije.

Ivan Kajinić, dr.med.

SPEC. INTERNIST, ENDOKRINOLOG - VODITELJ ODJELA
034/254-435

Andrijana Sivonjić, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-435

   Odjel za gastroenterologiju i nefrologiju

 • Odjel gastroenterologije i nefrologije raspolaže s 15 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama te jednokrevetnim apartmanskog tipa.
 • U gastroenterološkoj i nefrološkoj ambulanti obavi se oko 1000 subspecijalističkih pregleda godišnje.
 • U polikliničkom pogonu obavimo oko 2000 tisuće endoskopija te oko 42000 UZV abdomena i bubrega pacijenata s područja naše županije, ali i iz drugih županija, obzirom na naše kraće liste čekanja.
 • U obradi bolesnika koristimo nama dostupne endoskopske metode-ezofagoduodenoskopiju, kolonoskopiju, UZV abdomena i bubrega, a također rtg dijagnostiku, CT, MR te MRCP.
 • Također smo u stalnoj vezi s kliničkim ustanovama kada je to neophodno potrebno radi kompletiranja i dovršenja dijagnostike i liječenja bolesnika.

digestive_system

Milan Gojo, dr.med.

SPEC. INTERNIST, GASTROENTEROLOG - VODITELJ ODJELA
034/254-437

Marijana Karakatić, dipl.med.sestra

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-437

cardiology

   Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

 • Odjel za kardiologiju raspolaže s 12 kreveta koji su smješteni u 4 trokrevetne bolesničke sobe, apartmanom s jednim ležajem te 4 kreveta smještena u koronarnoj jedinici s 4 monitora uz krevete i centralnog monitora s mogućnošću postavljanja privremenog srčanog elektrostimulatora i eksterne srčane elektrostimulacije.
 • Godišnje hospitaliziramo preko 700 bolesnika, a u polikliničkom (kardiološkom) dijelu pružimo do 10 000 dijagnostičkih usluga radeći ehokardiografiju (M-mod i 2D prikaz), dopler arterija i vena, EKG, holter EKG, te KMAT, test opterećenja – ergometriju.
 • Na odjelu liječimo bolesnike iz domena kardiološke patologije ( miokardiopatije različite etiologije, koronarnu bolest, hipertenziju, smetnje u AV kondukciji) kao i druge poremećaje srčanog ritma, upalne bolesti srca i osrčja te nastavljamo liječenje bolesnika nakon operativnih i invazivnih postupaka učinjenih na suradnim klinikama.

Prim.dr.sc. Ivan Barišić, dr.med.

KARDIOLOG - VODITELJ ODJELA

Irena Kukić Vukoja, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA
034/254-438

   Odjel za pulmologiju

 • Odjel za Pulmologiju raspolaže sa 14 kreveta.
 • Godišnje se hospitalizira oko 450 bolesnika. Ambulantno se godišnje pregleda i dijagnostički obradi oko 3500 bolesnika.
 • Na odjelu se dijagnosticiraju i liječe bolesti dišnog sustava: akutne i upalne bolesti dišnog sustava, opstruktivne bolesti dišnog sustava, maligne bolesti bronha i pluća, intersticijske bolesti pluća i alergijske bolesti dišnog sustava.
 • U dijagnostici opstruktivnih bolesti pluća provode se uobičajene pulmološke dijagnostičke metode: pulsna oksimetrija, plinska analiza arterijske krvi, spirometrija, spirometrija + ventolin test.
 • U dijagnostičko-terapijske svrhe koristi se endoskopska metoda bronhoskopija, pleuralna punkcija, pleuralna punkcija pod kontrolom UZV i TTP pod kontrolom CT (u suradnji s radiologom)
 • Većina bolesnika koji zahtijevaju pulmološko liječenje, a što uključuje inhlacijsku i oksigenoterapiju, su oboljeli od kroničnih opstruktivnh bolesti pluća (astma, KOPB).

stethoscope

Goran Maričević, dr.med.

INTERNIST-PULMOLOG - VODITELJ ODJELA
034/254-451

Martina Kožić, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-451

infekcija

   Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju

 • Odjel raspolaže s 16 kreveta od kojih su 2 namijenjena za liječenje djece. Raspoređeni su u jednokrevetne (izolacija), dvokrevetne i trokrevetne sobe.
 • Liječe se bolesti iz područja opće infektologije i dermatologije dječje i odrasle populacije. Godišnje se hospitalizira 350 – 400 bolesnika kojima je dostupna 24 satna pripravnost liječnika infektologa.
 • Polikliničko-konzilijarna djelatnost odvija se kroz svakodnevni rad u 2 infektološke i 2 dermatovenerološke ambulante.
 • Infektološka ambulanta pruža usluge kliničkih pregleda, dijagnosticiranja i liječenja zaraznih bolesti (infekcije CNS-a, respiratorne, crijevne, urogenitalne infekcije, nejasna febrilna stanja …).
 • Dermatovenerološka ambulanta pruža usluge kliničkih pregleda, dijagnostike i terapijske preporuke za upalne, alergijske i infektivne bolesti kože, vlasišta, benignih i malignih kožnih tumora, spolno prenosivih bolesti, bolesti površinskih vena, uz pregled mladeža metodom dermatoskopije.

Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med.

SPEC. INFEKTOLOG - VODITELJ ODJELA
034/254-454

Renata Đimoti, mag.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-429

Dermatologija

034/254-450

   Odjel za hemodijalizu

 • Odjel za hemodijalizu je otvoren 1988. godine, a za potrebe tadašnjih tridesetak bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega iz općine Požega koji su se liječili po drugim odjelima širom tadašnje države.
 • 2013. Odjel za hemodijalizu se seli na novu lokaciju te je potpuno uređen i opremljen po svim europskim i svjetskim standardima u pogledu prostora, kvalitete i vrste opreme za obavljanje djelatnosti hemodijalize.
 • Gotovo svi liječnici iz interne službe su prošli edukaciju na Odjelu za hemodijalizu i sudjeluju u radu odjela tijekom dežurstava službe.
 • Odjel zbrinjava do 40 bolesnika u dvije smjene i obavlja potpunu skrb za bolesnike s akutnim i kroničnim zatajenjem bubrega.
 • U suradnji s bolničkim vaskularnim kirurzima rade se konstrukcije AV fistula.
 • Postupci: Kronična bikarbonatna hemodijaliza, ONLINE hemodijafiltracija, Single-Needle Cross-Over (SN-CO) hemodijaliza, postavljanje i održavanje povremenih i trajnih katetera za hemodijalizu (Tesio, Hichman)

dijaliza

Damir Šimleša, dr.med.

SPEC. INTERNIST - VODITELJ ODJELA

Ivica Brizar, mag.med.techn.

GLAVNI MED. TEHNIČAR ODJELA
034/254-431

fizioterapeut

   Fizikalna medicina

 • Rad na odjelu je organiziran kroz dvije fizijatrijske ambulante, dnevnu bolnicu i fizikalnu terapiju u kojima se obavlja polikliničko–konzilijarna dijagnostika te prevencija i terapija reumatoloških, neuroloških, ortopedskih kao i traumatiziranih i postoperativnih bolesnika.
 • U okviru ambulantne fizikalne terapije, provode se svi oblici kineziterapije, hidroterapije, elektroterapije, terapije ultrazvukom, laserom, magnetom, termo i krioterapije te limfna drenaža kao i rehabilitacija djece s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i sve to pod stručnim vodstvom naših fizioterapeuta.

Dr.sc. Goranka Radmilović, dr.med.

VODITELJICA ODJELA
034/254-460

Blaž Soldo

GLAVNI FIZIOTERAPEUT
034/254-456

fizioterapeut

   Internistička poliklinika

  Interna poliklinika sastoji se od multiplih djelatnosti iz područja interne medicine: opće internističke ambulante, gastroenteroloških ambulanti (pregled gastroenterologa, endoskopije, uzv abdomena, EUS), kardioloških ambulanti (pregled kardiologa, transtorakalna ehokardiografija, transezofagijska ehokardiografija, Holter EKG, Holter tlaka, ergometrije, kontrole rada elektrostimulatora, doppler uzv arterija i vena ekstremiteta), endokrinoloških ambulanti (pregledi endokrinologa, ultrazvuk štitnjače, pregledi dijabetologa, edukacije dijabetičara), nefrološke ambulante (pregledi nefrologa, uzv bubrega), pulmološke ambulante (pregledi pulmologa, testovi plućne funkcije, bronhoskopije).

 • Gastroenterološke djelatnosti, godišnje se približno obavi: 1000 pregleda gastronterologa, 1000 endoskopija (gastroskopija, kolonoskopija), 2000 ultrazvuka abdomena, 170 endoskopskih ultrazvuka (EUS).
 • Kardiološke djelatnosti, godišnje se približno obavi: 1600 pregleda kardiologa, 2100 transtorakalnih ehokardiografija, 30 transezofagijskih ehokardiografija, preko 2000 Holtera EKG-a i KMAT- a (kontinuiranog 24h mjerenja krvnog tlaka), 150 kontrola rada elektrostimulatora, 1000 ergometrija, 300 doppler ultrazvuka arterija i vena ekstremiteta.
 • Endokrinološke djelatnosti, godišnje se približno obavi: 2000 pregleda endokrinologa, 1000 pregleda dijabetologa, 700 ultrazvuka štitnjače.
 • Pulmološke djelatnosti, godišnje se približno obavi: 1500 pregleda pulmologa, 700 testova plućne funkcije, 40 bronhoskopija.
 • Nefrološke djelatnosti, godišnje se obavi približno 400 pregleda nefrologa.
 • Opća internistička ambulanta, godišnje se pregleda približno 2500 bolesnika.
 • Sistematski pregledi
 • Sveukupno godišnje u internističkoj poliklinici pregleda se preko 11 000 bolesnika.

Jurica Petranović, dr.med.

KARDIOLOG - VODITELJ ODJELA
034/254-