Predmet nabave: Izgradnja kolnika, parkirališta, nogostupa, zatvorenog sustava odvodnje parkirališta i javne rasvjete

Link na EOJN

Evidencijski broj nabave : 19/15

Krajnji rok za dostavu ponuda : 24.06.2015. god., 11:00.

Priložena dokumentacija:

zalba_parking_2015.pdf
ODLUKA O ODABIRU – parking.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – parking.pdf

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555