Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal – Endoproteza kuka i endoproteza koljena
Rok za dostavu ponuda:
Obvezna je elektronička dostava ponuda putem EOJN.

Priložena dokumentacija:

DZN Endoproteza
Troškovnik proteze koljena.xls
Troškovnik proteze kuka.xls

Odluka:

Zapisnik s otvaranja ponuda
22.2.2017. Odluka o odabiru
22.2.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555