Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u medicini uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji.
Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente. Na kirurgiji je 6 odjela.

Voditelj službe: Ferdinand Slišurić, dr.med.

Opća kirurgija i urologija

034/254-405

Traumatologija i ortopedija

034/254-407

Abdominalna kirurgija

034/254-402

Otorinolaringologija i oftalmologija

034/254-410

Kirurška poliklinika

034/254-529

Dnevna bolnica

034/254-593

kirurgija

   Opća kirurgija i urologija

 • Odjel za opću kirurgiju i urologiju raspolaže sa 22 kreveta.
 • Godišnje se hospitalizira oko 850 bolesnika te učini gotovo isti broj operativnih zahvata u općoj, regionalnoj ili lokalnoj anesteziji.
 • U ambulantama za plastičnu kirurgiju i vaskularnu kirurgiju godišnje se pregleda oko 1500 pacijenata, a u urološkoj ambulanti oko 2500 pacijenata.
 • Na odjelu se kirurški liječe bolesti iz domene opće kirurgije, plastične i rekonstruktivne kirurgije i vaskularne kirurgije, te urologije.
 • Kirurško liječenje benignih i malignih bolesti dojke, kože i potkožnog tkiva, bolesti i ozljeda šake, rekonstruktivni zahvati lokalnim ili udaljenim režnjevima, liječenje opeklina – u domeni je plastične i rekonstruktivne kirurgije.
 • Glavninu zahvata iz vaskularne kirurgije čini kirurško liječenje varikoznih (proširenih) vena, dijabetičkog stopala, bolesti perifernih arterija (periferni bypass), kirurško liječenje bolesti karotidnih arterija, kreiranje arteriovenskih fistula za dijalizu.
 • Glavninu uroloških pacijenata čine bolesnici sa kamencima mokraćnog sustava, te bolesnici sa tumorima urogenitalnog sustava. Također se vrše operativni zahvati iz domene dječije urologije. Klasični operacijski zahvati izvode se u zajedničkoj operacijskoj sali, a endoskopski zahvati u posebnoj urološkoj endoskopskoj sali. Od endoskopskih zahvata, rade se zahvati na prostati, mokraćnom mjehuru, ureteru, a vrši se i endoskopsko razbijanje kamenaca odnedavno i laserskim uređajem.
 • U urološkoj ambulanti rade se endoskopski pregledi mokraćnog mjehura, UZV pregledi bubrega, mjehura i prostate, te biopsija prostate.

Kristijan Matković, dr.med.

SPEC. OPĆE I PLASTIČNE KIRURGIJE, VODITELJ ODJELA
034/254-405

Blaženka Vranić, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-405

   Traumatologija i ortopedija

 • Na odjelu Traumatologije i ortopedije se provodi konzervativno i operativno liječenje svih ozljeda koštano-mišićnog sustava (osim nestabilnih prijeloma kralješnice, težih kraniocerebralnih ozljeda i kompliciranih prijeloma zdjelice) , ortopedski kirurški zahvati i dijagnostičko-terapijski postupci, liječenje sportskih ozljeda te ultrazvučna dijagnostika dječjih kukova.
 • U posebnoj operacijskoj sali za koštanu kirurgiju se izvode razni zahvati iz domene koštano-mišićne kirurgije.
 • U sklopu traumatologije izvode se operativni zahvati stabilizacije prijeloma kostiju trupa i udova (rigidna fiksacija, endomedularna osteosinteza dugih kostiju udova, parcijalna endoproteza kukova, vanjska fiksacija i skeletna trakcija), zbrinjavanje ozljeda tetiva (perkutana tendorafija i tendoplastika) te manji korektivni zahvati (npr. Mb Dupuytrene)

trauma

 • Iz domene ortopedije izvode se ugradnje endoproteza kukova (cementne i bescementne), endoproteze koljena, artroskopske operacije koljena, rekonstrukcije prednje ukrižene sveze, korektivne osteotomije kratkih i dugih kostiju, dekompresije perifernih živaca, liječenje sportskih ozljeda te korektivni zahvati na zglobnom sustavu (čekićasti prst, škljocavi prst).

Prim.dr.sc. Tomislav Crnković, dr.med.

SPEC. KIRURGIJE, SUBSPEC. TRAUMATOLOGIJE, VODITELJ ODJELA
034/254-407

Renata Đimoti, mag.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-407

Ortopedska ambulanta

Kontakt:
034/254-531

kirurgija_1

   Abdominalna kirurgija

 • Odjel abdominalne kirurgije raspolaže sa 15 bolničkih postelja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.
 • Godišnje se na odjelu liječi oko 650 bolesnika i izvrši oko 550 operacijskih zahvata
 • Na odjelu se rade elektivni i hitni zahvati benignih i malignih bolesti želudca, tankog i debelog crijeva te rektuma i analne regije kako klasičnim, laparotomijskom tako i laparoskopskom metodom.
 • Također se rade klasični i laparoskopski zahvati na bilijarnom sustavu, jetri, gušterači, slezeni i retroperitonealnim organima. Izvode se i rekonstrukcijski zahvati trbušne stijenke kao i zahvati nakon traume abdominalnih organa
 • Sa radom dojela usko su povezane abdominalna i endoskopska ambulanta kirurške poliklinike u kojima je pacijentima dostupna puna prijeoperacijska i poslijeoperacijska skrb.

Prim.mr.sc. Damir Šimleša, dr.med.

SPEC. KIRURGIJE, SUBSPEC. ABDOM. KIRURGIJE - VODITELJ ODJELA
034/254-402

Filomena Jambrek, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-402

   Otorinolaringologija i oftalmologija

 • Odjel raspolaže s 15 postelja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Danas se na odjelu zbrinjava kompletna kirurgija tumora glave i vrata, maksilofacijalna traumatologija, endoskopska dijagnostika i kirurgija, mikrokirurgija grkljana i uha, operacije tonzila i vegetacija, plastična i rekonstruktivna kirurgija, kirurško liječenje upalnih bolesti glave i vrata, liječenje bolesti žlijezda slinovnica, operacijski zahvati na štitnoj žlijezdi i doštitnim žlijezdama, obavljanje dijela stomatokirurških zahvata, ispitivanje sluha i ravnoteže, kao i alergološka dijagnostika.Tako se godišnje liječi oko 650 bolesnika iz područja ORL i MFK, te oko 450 oftalmoloških bolesnika.
 • Polikliničko- konzilijarni dio čine ambulanta za otorinolaringologiju, ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju, ambulanta za bolesti štitnjače, alergološka i audiološka ambulanta. U sklopu poliklinike raspolažemo s operacijskom salom za naručene i hitne operacijske zahvate u lokalnoj anesteziji. Tako godišnje izvršimo preko 800 naručenih zahvata u lokalnoj anesteziji.

orl_1

 • Provodi se konzervativno liječenje očnih bolesti i dijagnostička obrada istih, te kirurško zbrinjavanje traume prednjeg segmenta oka i adneksa, operacije sive mrene / ultrazvučna i ekstrakapsularna/, operacije spojnice, plastične operacije vjeđa, enukleacija i evisceracija bulbusa.
 • U polikliničkoj-konzilijarnoj djelatnosti provodi se dijagnostika i liječenje glaukoma, bolesti stražnjeg očnog segmenta, refrakcijskih anomalija i strabizma, i njihovo rano otkrivanje u sklopu nacionalnog programa probira djece u dobi od 3 godine. Odjel je opremljen uređajem za optičku koherentnu tomografiju, YAG laserom,pahimetrijom i vidnim poljem po Goldmannu.

kirurgija_1

   Kirurška poliklinika

 • Kirurška poliklinika predstavlja ulazna vrata kirurgije te datira od prvog dana osnivanja kirurške službe u bolnici. Iz temeljne kirurške ambulante razvila u više subspecijalističkih grana te se godišnje obavi ukupno oko 50 000 medicinskih intervencija.
 • U kirurškoj poliklinici obavljaju se prvi, kontrolni i konzilijarni pregledi iz područja opće, abdominalne, vaskularne i plastično-rekonstruktivne kirurgije, neurokirurgije, urologije, anesteziologije te ortopedije i traumatologije.
 • U poliklinici se izvode i dijagnostičko-terapijski postupci (previjanja, biopsije, repozicije, imobilizacije, ambulantni operacijski zahvati, uzimanje uzorka za laboratorijske i druge pretrage, endoskopija donjeg dijela probavnog trakta, UZV urotrakta, endoskopija urotrakta, kateterizacija, UZV lokomotornog sustava) i svi administrativni postupci.
 • U sklopu poliklinike radi i ambulanta za liječenje boli u kojoj se provode osim medikamentozne terapije bolova i drugi analgetski postupci (elektroterapija, akupunktura i magnetoterapija).

Dr.sc. Goran Zukanović, dr.med.

SPEC. KIRUGIJE, VODITELJ ODJELA
034/254-529

Monika Petrović, mag.med.techn.

GLAVNA SESTRA POLIKLINIKE
034/254-529

Kirurška dnevna bolnica

 • U Dnevnoj bolnici liječe se pacijenti kojima je potreban kirurški zahvat u općoj ili lokalnoj anesteziji.
 • Nakon učinjene prijeoperacijske pripreme, izvrši se potreban operacijski zahvat iz domene opće, plastične, vaskularne, abdominalne kirurgije, urologije, ortopedije, ORL i okulistike, a tijekom dana, nakon stabiliziranja stanja, pacijenti odlaze na kućnu njegu sa uputama o daljnjim ambulantnim kontrolama.