Predmet nabave: Digitalni EEG uređaj sa stanicom za čitanje i videometrijom za neurološku polikliniku
Rok za dostavu ponuda :

Priložena dokumentacija:

Poziv za dostavu ponude_EEG
Troškovnik – EEG

Odluka i zapisnik:

7.6.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni EEG
7.6.2017. ODLUKA O ODABIRU EEG

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555