Predmet: Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Rok za dostavu ponuda:
Otvaranje ponuda:

Priložena dokumentacija:

Troškovnik
Poziv za dostavu ponude_fiksna telefonija

Odluka i zapisnik:

Odluka o odabiru – fiksna tel 2018
Zapisnik – fiksna telefonija 2018

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555