Predmet: UZV za odjel radiologije Rok za dostavu ponuda : Datum, vrijeme i mjesto javnog…

Predmet: MSCT uređaj s isporukom i montažom Rok za dostavu ponuda : Datum, vrijeme i…

Predmet: Uređaj EUS za Internističku polikliniku Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: DON EUS…

Predmet: Izrada projektne dokumentacije – izgradnja dnevne bolnice i dnevne kirurgije OŽB Požega Rok za…

Medicinski potrošni materijal – reagensi za biokemiju, imunokemiju i hematologiju Rok za dostavu ponuda :…

Predmet nabave : Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Rok za dostavu ponuda : 20….

Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal – Endoproteza kuka i endoproteza koljena Rok za dostavu ponuda:…

Predmet nabave: Razni medicinski potrošni materijal Rok za dostavu ponuda: Obvezna je elektronička dostava ponuda…

Predmet nabave: Lijekovi Rok za dostavu ponuda: Rok za dostavu ponuda : 10. ožujka 2017….

Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal – Dijagnostika 2 Rok za dostavu ponuda: 5. siječnja 2017….

Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu Rok za dostavu ponuda: 16. siječnja 2017. god….

Predmet nabave : Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Rok za dostavu ponuda : 21….