ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI:

Interna medicina

Opća interna medicina
Gastroenterologija
Kardiologija
Pulmologija
Infektologija
Dermatovenerologija
Hemodijaliza
Fizikalna medicina
Dnevna bolnica

Kirurgija

Traumatologija i ortopedija
Opća kirurgija i urologija
Abdominalna kirurgija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Kirurška poliklinika
Dnevna bolnica

Ginekologija i porodništvo

Ginekologija
Porodništvo s rađaonicom
Ginekološka poliklinika

Neurologija i psihijatrija

Neurologija
Psihijatrija
Klinička psihologija
Poliklinika

Pedijatrija

Neonatologija i dojenačke bolesti
Bolesti predškolske i školske djece
Pedijatrijska poliklinika

Radiologija

Odjel za kliničku radiologiju

Operacije

Odjel operacije i centralne sterilizacije

Hitna medicina

Odjel za hitnu medicinu

Transfuzija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Laboratorij

Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku

Patologija i citologija

Odjel za patologiju i citologiju

Mikrobiologija

Odjel za kliničku mikrobiologiju

Kontrola kvalitete

Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Anestezija

Odjel za anesteziju sa centralnom jedinicom intenzivnog liječenja

Ljekarna

Bolnička ljekarna

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica

Istraživački rad

Jedinica za znanstveno-istraživački rad

NEZDRAVSTVENE DJELATNOSTI:

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja/sanacijskog upravitelja

Opći i pravni poslovi

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ekonomsko-financijski poslovi

Služba za ekonomsko-financijske poslove i nabavu

Nabava i EU fondovi

Služba za nabavu i EU fondove

Tehnički i informatički poslovi

Služba tehničkih i informatičkih poslova