Hitna medicina

034/254-459

Operacije

034/254-576

Anestezija

034/254-423

Ljekarna

034/254-471

Kontrola kvalitete

034/254-430

Istraživački rad

hitna_pomoc

   Hitna medicina

 • Odjel za hitnu medicinu započeo je s radom u studenom 2013. godine u okviru Projekta unapređenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja kojeg provodi Ministarstvo zdravlja uz pomoć Svjetske banke.
 • Osnovan je s ciljem uvođenja visokog standarda u pružanju hitne medicinske skrbi za akutno oboljele i ozlijeđene bolesnike na jednom mjestu, te je Odjel za hitnu medicinu tako postao središnje mjesto za prijem, obradu i zbrinjavanje akutnih bolesnika.
 • Temeljem trijažne procjene pacijenta određuje se maksimalno sigurno vrijeme čekanja pacijenta do pregleda liječnika koje iznosi, ovisno o trijažnoj kategoriji, od 0 – 120 minuta.
 • U zbrinjavanju pacijenta služe reanimacijska sala, akutni, subakutni i izolacijski dio odjela te gipsaonica i mala sala koji su opremljeni s invazivnim hemodinamskim monitorima, transportnim respiratorom, defibrilatorom, grijačem krvi, grijačem prostirke, perfuzorima, infuzomatima, aspiratorom, transportnom torbom za reanimaciju, opremom za imobilizaciju i reanimacijskim ležajem.

   Operacije

 • Na odjelu se vrše operacijski zahvati na bolesnicima sa službe za kirurgiju, službe za ginekologiju i porodništva te JIL-a.
 • Odjel raspolaže sa 6 suvremeno opremljenih operacijskih dvorana sa svim potrebnim instrumentarijem i aparaturom.
 • Godišnje se izvrši 3000 operacijskih zahvata u opčoj, spinalnoj, regionalnoj i lokalnoj anesteziji.
 • Također se na odjelu sterilizira sav instrumentarij i potrošni materijal za cijelu bolnicu.

kirurgija_1

Antoaneta Vučica, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-576

anestezija_maska

   Anestezija

 • Zbog velike fluktuacije liječnika redovni anesteziološki kadar nastaje 1975. g. Prvu endotrahealnu anesteziju je u našoj bolnici radila dr. Dubravka Žanić-Matanić.
 • Broj općih anestezija je od 1970. g. kada je iznosio 500, porastao na gotovo 3000 godišnje 2015. Od 1982.g. uvode se regionalne anestezije čiji udio danas iznosi oko 15%. Monitoring vitalnih funkcija tijekom anestezije je danas suvremen i sofisticiran. U svim op. salama i JIL-u su uvedeni centralni plinovi.
 • U pet op. sala danas raspolažemo sa vrhunskim anesteziološkim aparatima koji u sebi sadrže vrhunski nadzor respiracijskih i kardiocirkulacijskih funkcija. Jedinica intenzivnog liječenja (JIL) datira od 1970.g. kada se na četiri kreveta liječilo 140 bolesnika. 2015. godine se na sedam kreveta liječilo 605 bolesnika.
 • U sklopu anestezije postoji soba za buđenje sa četiri mjesta, opremljena monitoringom i aparatima za respiracijsku potporu.

Gordan Mirković, dr.med.

ANESTEZIOLOG, SUBSPEC. INTENZIVNE MEDICINE - VODITELJ ODJELA
034/254-423

Marija Zapalac, mag.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-423

Dubravka Pavlović, bacc.med.techn.

GLAVNI ANESTEZIOLOŠKI TEHNIČAR
034/254-423

   Ljekarna

 • U obavljanju ljekarničke djelatnosti, u suradnji s ostalim zdravstvenim radnicima, provodimo ljekarničku skrb u cilju postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka i promicanja racionalne uporabe lijekova i med. proizvoda.
 • Bolnička ljekarna osigurava redovitu opskrbu bolničkih odjela lijekovima, medicinskim proizvodima,dječjom hranom i dijetetskim proizvodima te dijagnostičkim testovima.
 • Svakodnevno se izrađuju magistralni i galenski pripravci za potrebe bolničkih odjela. Pružamo stručne informacije vezane uz farmakoterapiju.
 • Prva smo bolnička ljekarna u Hrvatskoj u kojoj je započela centralizirana priprema antineoplastičnih lijekova.
 • U Bolničkoj ljekarni rade dvije magistre farmacije, 3 farmaceutska tehničara i dostavljačica lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

tablete

kvaliteta

   Kontrola kvalitete

 • U Općoj županijskoj bolnici Požega uspostavljena je organizacijska struktura kvalitete zdravstvene zaštite kroz Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u okviru koje djeluje Povjerenstvo za kvalitetu. Jedinica za kvalitetu koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica, rad Povjerenstva za kvalitetu a u okviru djelatnosti Jedinice za kvalitetu je i nadzor bolničkih infekcija.
 • Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju sustava osiguranja i unaprijeđenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u svim organizacijskim jedinicama Opće županijske bolnice Požega.
 • Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete, a koja je zaposlenicima dostupna na intranetu.
 • Praćenje pokazatelja kvalitete, izrada izvještaja i analiza na području upravljanja kvalitetom. Provođenje mjerenja iskustava pacijenata i zadovoljstva zaposlenika.
 • Praćenje i analiza neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima. Provođenje kontrole kvalitete medicinske dokumentacije. Vođenje registra zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima.
 • Suradnja s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provođenju programa mjera za osiguranje, unaprijeđenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite

   Istraživački rad

 • Opća županijska bolnica Požega zadovoljava uvjete utvrđene Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokoga obrazovanja (AAI@EDuHr) u Republici Hrvatskoj zbog čega je, uz redovitu reakreditaciju, uvrštena u popis matičnih znanstvenih ustanova.
 • Jedinica potiče znanstveno-istraživački rad i nastavu, sudjelovanje u znanstvenim projektima i istraživanjima, te stvara uvjete za trajnu suradnju na području stručnog i znanstvenog djelovanja s drugim znanstvenim i zdravstvenim ustanovama.
 • U Bolnici je zaposleno devet magistara znanosti, devet doktora znanosti i devet primarijusa. Izbore u znanstveno-nastavna zvanja ima šest zaposlenika (pet naslovnih docenata i jedan izvanredni profesor), a u nastavna zvanja osam zaposlenika (tri viša asistenta i pet asistenata) koji drže nastavu, vježbe, seminare i praksu na Medicinskom fakulteta u Osijeku, Odsjeku za Psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Đakovu i Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.
 • U okviru Jedinice se rade strateški programi znanstvenih istraživanja. Do sada su zaposlenici Bolnice objavili 138 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim indeksiranim časopisima.

istrazivanje

Doc.dr.sc. Slavka Galić, klinički psiholog

VODITELJICA JEDINICE ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
034/254-476