Zbog postojeće problematike listi čekanja na pojedine dijagnostičke i terapijske zahvate Ministarstvo zdravlja u suradnji sa svim bolničkim zdravstvenim ustanovama te Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje planirano provodi niz aktivnosti usmjerenih smanjenu postojećih listi čekanja.

Kao jedna od mjera Akcijskog plana predviđena je mjera transparentnog i učinkovitog upravljanja listama čekanja koja se planira provoditi i kroz slijedeće aktivnosti:

1. Osnivanje bolničkih povjerenstava za provjere lista čekanja i pritužbi na liste čekanja
2. Uvođenje besplatnog telefona i e-mail adrese za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja.

Prema točki 2. Opća županijska bolnica Požega uvodi posebnu telefonsku liniju za upite i prigovore na liste čekanja : 0800 3441
i email adresu: liste.cekanja@pozeska-bolnica.hr

CategoryOstalo

© 2023 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555