Zdravlje.Net je sustav kontinuirane, nenametljive komunikacije između liječnika PZZ i pacijenata korištenjem svih tehničkih kanala: pametni telefon, tablet, info kiosk, računalo, TV uređaj…. Zdravlje.Net izabranom liječniku omogućava bržu, pravovremeniju i potpuniju brigu o pacijentima kroz nenametljivu komunikaciju u vrijeme kad to odgovara liječniku. Uz to Zdravlje.Net značajno smanjuje administrativne poslove u ordinaciji, odnosno automatizira administrativne poslove i ostavlja liječniku vrijeme za pacijente.

Osnovne posljedice uvođenja sustava Zdravlje.Net u ordinacije PZZ su i smanjenje administrativnih poslova, gužvi u čekaonicama, na telefonima i pritiska na liječnika. Zdravlje.Net omogućava liječniku da sam organizira svoje vrijeme uz još bolju, kvalitetniju i lakšu brigu o pacijentima, posebno kada se radi o kroničnim pacijentima.

U sustavu Zdravlje.Net posebna je pažnja usmjerena na preventivne aktivnosti odnosno olakšavanju i boljem praćenju preventivnih aktivnosti kako standardnih, propisanih od strane HZZO, tako i naprednih koje su proizvod praćenja kroz brojne mobilne aplikacije i sustave.

Sva komunikacija između liječnika PZZ i pacijenta odvija se kroz sigurne komunikacijske kanale i pohranjuje u elektronski karton pacijenta u ordinaciji liječnika PZZ, a kroz propisanu i sigurnu komunikaciju ordinacije i CEZIH-a dijelovi ulaze u nacionalni Elektronski zdravstven zapis koji je dio CEZIH sustava. Sva komunikacija liječnika PZZ prema CEZIH-u odvija se po svim propisima isključivo između certificiranog programa koje koristi liječnik u ordinaciji PZZ i CEZIH-a uz elektronsko potpisivanje svih poruka.

Ukratko Zdravlje.Net omogućava:

• Automatizira administrativne poslove u ordinaciji PZZ bez gubitka vremena liječnika, sestre i pacijenta
• Kvalitetniju i jednostavniju brigu o kroničnim pacijentima
• Smanjenje komplikacija kroničnih stanja
• Kvalitetno i jednostavno praćenje preventive uz punu suradnju pacijenata
• Rasterećenje liječnika kroz lakšu i bržu obradu pacijenata
• Bržu i jednostavniju komunikaciju s pacijentima bez gužvi u čekaonici ili na telefonu
• Rasterećenje sestre uz više vremena za sestrinski posao (bez gubljenja vremena na telefonu)
• Naručivanje na pregled u terminu koji odgovara liječniku i pacijentu
• Motiviranje pacijenta da brige o vlastitom zdravlju i zdravlju svoje obitelji i bližnjih
• Olakšano praćenje povratnih informacija od pacijenata
• Svi podaci koji se razmjenjuju kroz sustav ostaju trajno zabilježeni u kartonu pacijenata (Medicus.Net)
• Sveobuhvatnije praćenje preventive

Članak iz Večernjeg lista možete pročitati ovdje.

Reportažu RTL televizije možete ovdje.

CategoryOstalo

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555