Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u medicini uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji.
Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente.
U Službi za pedijatriju organizirana je djelatnost pedijatrije u polikliničko-konzilijarnim ambulantama i Odjelu za dječje bolesti čiji je stručni rad organiziran u slijedećim jedinicama:

Voditelj odjela: Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.

Neonatologija i dojenačke bolesti

034/254-447

Bolesti predškolske i školske djece

034/254-579

Pedijatrijska poliklinika

034/254-445

rodjenje

   Neonatologija i dojenačke bolesti

 • Stručni rad obuhvaća: 1. Kompletnu skrb o novorođenčadi uz primjenu kontinuiranog monitoringa, oksigenoterapije, FOTO terapije i privremene mehaničke ventilacije. 2. Zbrinjavanje i primarnu skrb novorođenčeta. 3. Provođenje intenzivne skrbi u inkubatorima uz primjenu kontinuiranog monitoringa, oksigenoterapije, FOTO terapije, primjene antibiotika.
 • Odsjeku neonatologije dostupne su usluge hematološkog, biokemijskog i mikrobiološkog laboratorija iz kojih izdvajamo 24 satna mogiućnost kontrole ABS, CRP, Prokalcitonina, hormonskog statusa, te kompletne palete biokemijskih pretraga.
 • Odsjek je prostorno izoliran od ostalog dijela odjela, klimatiziran, opremljen centralnom mrežom za distribuciju medicinskih plinova. Na odsjeku radi posebno educiran tim od pet medicinskih sestara te jedna viša medicinska sestra. Liječnici na odsjeku su osposobljeni kroz EPLES tečajeve za kompletnu skrb o životno ugroženoj novorođenčadi i dojenčadi.
 • Odjel koristi 5 inkubatora i dva Baby terma, transportni inkubator, te 4 dječja krevetića.

   Bolesti predškolske i školske djece

 • Odsjek za bolesti školske i predškolske djece organizacijski, kadrovski i tehnički je opremljen za liječenje djece od prve do osamnaeste godine života. Pri odsjeku se liječe djeca oboljela od malignih bolesti u vidu nastavnog liječenja započetog na klinikama uz kontrolu i uvođenje centralnih venskih katetera, te kontinuirani monitoring vitalnih funkcija i laboratorijskih parametara.
 • Na odjelu se liječe djeca oboljela od akutnih bolesti, kao i kronično bolesna djeca. Prostorno i organizacijski odjel je opremljen za boravak roditelja uz djecu.
 • Odjel za dječje bolesti Opće županijske bolnice Požega nositelj je naslova „Dječji odjel prijatelj djece“ od 2008. godine.

pediatrics

pedijatar

   Pedijatrijska poliklinika

 • U poliklinici se nalaze hitna pedijatrijska ambulanta, ambulanta za neuropedijatriju, pedijatrijsku kardiologiju, endokrinologiju, nefrologiju, gastroenterologiju, alergologiju i pulmologiju.
 • Nefrologija – UZV bubrega, cistoskopija, IUGR; RTG I CT urografija.
 • Kardiologija – monitoring, EKG, UZV srca, Holter, Holter tlaka
 • Endokrinologija- laboratorijska dijagnostika, edukacija bolesnika s dijabetesom
 • Neurologija – EEG, UZV mozga, TCD
 • Pulmologija i alergologija- PRICK tetsiranja, Spirometrija, FeNO, 24 h pH-metrija

Ivana Mamić, mag.med.tech.

GLAVNA SESTRA ODJELA

Logopedska djelatnost

 • U okviru logopedske djelatnosti provodi se prevencija, dijagnostika, terapija i savjetovanje osoba s poremećajima komunikacije, jezika, govora, glasa, čitanja, pisanja, slušanja i gutanja.Logoped provodi dijagnostičke i terapijske postupke u području:
 • komunikacije (teškoće i poremećaji)
 • govora (poremećaji izgovora, fonološki poremećaji, govorne dispraksije/apraksije, dizartrije, poremećaji tečnosti)
 • glasa (disfonije, afonije, alaringealni glas)
 • razvojnih poremećaja jezika u svojim sastavnicama (sintaksa, morfologija, semantika, fonologija, pragmatika), poremećaji jezika kao posljedica bolesti ili traume (afazije)
 • teškoća i poremećaja pisanoga jezika (teškoće usvajanja čitanja i pisanja, disleksija, disgrafija, diskalkulija) – slušanja (gluhoće i nagluhosti)
 • poremećaja gutanja (neurogene orofaringealne disfagije, disfagije nakon kirurških intervencija u području glave i vrata)

Defektološka djelatnost

 • Provodi rano otkrivanje, prevenciju, dijagnostiku, habilitaciju djece i mladih po potrebi i odraslih osoba. Na temelju individualne procjene funkcionalnog stanja djeteta razvija se plan tretmana i intervencije – individualni ili grupni tretmani osoba s posebnim potrebama – teškoće u učenju, teškoće vida, sluha, motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti, teškoće kognitivnog funkcioniranja, razvojnih poremećaja i zaostajanja u psihofizičkom razvoju; poremećaji iz autističnog spektra, poremećaji senzoričke integracije, poremećaji deficita pažnje, kromosomski, metabolički i drugi poremećaji te višestruka oštećenja.
 • Tretmani uključuju individualne tretmane ovisno o problemu koje dijete ima usmjerene na specifične simptome, edukaciju u svrhu unapređivanja socijalnog, emocionalnog i jezičnog razvoja, poticanje cjelokupnog psihomotoričkog razvoja, podršku obitelji radi pružanja pomoći u prihvaćanju i zadržavanju djeteta u obitelji. Obavlja suportivni i savjetodavni rad s obitelji i vrši edukaciju za rad kod kuće.
 • Postupci i programi: Bazična perceptivno-motorička stimulacija, poticanje perceptivno-motoričkog razvoja, habilitacija igrom, poticanje senzorne integracije, rehabilitacija putem pokreta, sustavi alternativne komunikacije, kognitivne strategije učenja i dr.