Upravno vijeće

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.
Predstavnici medija će biti pozvani na sjednicu ili točku dnevnog reda sjednice kada je riječ o bitnim promjenama u poslovanju i odlukama od interesa za javnost, sukladno naputku odgovorne osobe OŽB Požega.
Ostalim sjednicama, odnosno pojedinim točkama dnevnog reda sjednice može prisustvovati do najviše 5 osoba, a koje prethodno iskazuju interes pisanim zahtjevom na mail: info@bolnica.hr ili na faks: 034/271-713, vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja i ograničenjima.

01-20-2017 Izmjene i dopune sistematizacije
02-20-2017 Izmjene i dopune sistematizacije
04-27-2017 Izmjene sistematizacije
04-27-2017 Izmjene i dopune statuta

Stručno vijeće

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Etičkog povjerenstva OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.
Sjednici može prisustvovati do najviše 3 osobe, a koje prethodno iskazuju interes pisanim zahtjevom na mail: info@bolnica.hr ili na faks: 034/271-713, vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja i ograničenjima.

Sanacijsko vijeće

19.5.2014. Odluka – izmjena naputka bagatelna nabava
15.7.2014. Odluka – izmjena sistematizacije
11.9.2014. Odluka – izmjena sistematizacije
24.10.2014. Odluka – izmjena sistematizacije
29.12.2014. Odluka – Pravilnik o radu i izmjena sistematizacije
29.12.2014. Odluka – Pravilnik o radu
26.2.2015. Odluka – izmjena sistematizacije
8.5..2015. Odluka – izmjena sistematizacije
30.6.2015. Odluka – izmjena sistematizacije
14.9.2015. Odluka – izmjena sistematizacije
18.1.2016. Odluka – izmjena sistematizacije

Etičko povjerenstvo

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Stručnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.
Sjednici može prisustvovati do najviše 3 osobe, a koje prethodno iskazuju interes pisanim zahtjevom na mail: info@bolnica.hr ili na faks: 034/271-713, vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja i ograničenjima.
Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Etickog povjerenstva_22_01_2015.pdf
Procisceni tekst Poslovnika o radu Etickog povjerenstva_22_01_2015.pdf

(Datum datoteke je oblika mjesec-dan-godina radi lakšeg sortiranja i pregleda po mjesecima.)

Povjerenstvo za lijekove

Javnost ne može ostvariti neposredan uvid u rad Povjerenstva za lijekove OŽB Požega, jer se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.

Povjerenstvo za kvalitetu

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Povjerenstva za kvalitetu OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.
Sjednici može prisustvovati do najviše 3 osobe, a koje prethodno iskazuju interes pisanim zahtjevom na mail: info@bolnica.hr ili na faks: 034/271-713, vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja i ograničenjima.

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555