Zdravstveno pravo:
Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u niz zakona i  podzakonskih akata.

Predmet zdravstvenog prava jest zdravstvena djelatnost i dijelimo ga na zdravstveno pravo u užem i širem smislu. Zdravstveno pravo u užem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se regulira sadržaj, način obavljanja, struktura te opseg provođenja zdravstvene djelatnosti od strane ovlaštenih zdravstvenih radnika, tj. posebna pravna pravila koja reguliraju sadržaj, opseg, ovlaštenike te način obavljanja liječničke, stomatološke, farmaceutsko-biokemijske, sestrinske, medicinsko-laboratorijske  djelatnosti, djelatnosti radiološke tehnologije i dr. Zdravstveno pravo u širem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se reguliraju i sva ostala prava koja na posredan i neposredan način proizlaze ili nastaju u postupku pružanja zdravstvene zaštite.

U izvore zdravstvenog prava ulaze i brojni podzakonski akti koje uglavnom donose ministarstvo nadležno za zdravstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također, Vlada RH donosi Plan zdravstvene zaštite RH, Osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti te Odluku o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za svaku godinu. Nezaobilazan je izvor i staleško pravo nadležnih komora u zdravstvenom sustavu:

Osnovni zakonski propisi 

Prava i dužnosti zdravstvenih radnika ponajprije su regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a na druga pitanja u vezi s profesionalnim obavljanjem zdravstvene djelatnosti koja navedeni zakon ne uređuje, primjenjuju se odredbe posebnih zakona o profesijama u zdravstvu:

Etički kodeksi

NACIONALNE STRATEGIJE

Nacionalni programi, projekti i strategije
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.
Strateški plan razvoja javnog zdravstva 2013. – 2015.
Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. – 2017.
Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015. – 2020.
Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016.
Strateški plan razvoja eZdravlja u Republici Hrvatskoj – SPeZ
National Health Care Strategy 2012. – 2020.
Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014. – 2016.
Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje 2011. – 2016.
Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje 2011. – 2016.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. – skraćena inačica“

© 2023 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555