UPUTE ZA NARUČIVANJE:

Odredbom članka 39. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14., 51/14., 11/15., 17/15., 123/16. i 129/17.) propisuje se da osigurana osoba specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te bolničku zaštitu ostvaruje na osnovi izdane uputnice, a samo iznimno u slučajevima pružanja hitne medicinske pomoći bez uputnice. U članku 41. navedenog Pravilnika propisuje se ostvarivanje prava i na osnovi uputnice ispostavljene elektroničkim putem u skladu sa Zakonom o elektroničkoj ispravi (e-uputnica).

Sukladno uputi Ministarstva zdravstva Klasa: 030-02/20-01/69 Ur.broj: 534-04-1-1/3-20-01, od 01. listopada 2020.g. propisano je obavezno preuzimanje e-uputnica za pacijente koji su upućeni na bolničku zdravstvenu uslugu, a samim time i prestanak potrebe tiskanja uputnica.

NAČINI NARUČIVANJA:

E-naručivanje

 • naručuje Vas liječnik opće medicine putem CEZIH-a za zahvate za koje je HZZO omogućio e-Naručivanje (nije potrebno dolaziti na lokaciju bolnice niti nas dodatno kontaktirati).
 • ukoliko za traženi zahvat nije omogućeno e-naručivanje, Vaš liječnik može poslati Zahtjev za dodjelom termina te će Vas djelatnici Jedinice centralnog naručivanja obavijestiti o terminu ili poslati na kućnu adresu upisanu u registar ili HZZO.

Elektronska pošta (e-mail-om)

na e-mail narucivanje@pozeska-bolnica.hr, potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • datum rođenja ili MBO,
 • adresu,
 • kontakt (poželjno broj mobilnog telefona)
 • poželjno je priložiti nalaz specijalista na kojem se traži indicirana usluga ili skeniranu potvrdu o izdanim e-uputnicama.
 • Potvrdu o narudžbi pacijenta dostavljamo na mail adresu s koje je poslan zahtjev u najkraćem mogućem roku.

On-line obrazac za naručivanje:

Potvrdu o narudžbi pacijenta dostavljamo na e-mail adresu koja je navedena u obrascu u najkraćem mogućem roku.

  Ime i prezime (obavezno)

  Adresa (obavezno)

  MBO ili datum rođenja (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice - obavezno)

  e-mail (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Poruka (obavezno - upišite pretragu na koju se naručujete i dodatne napomene)


  Dozvoljena veličina datoteke je 2MB

  Dozvoljeni formati datoteka su: jpg, bmp, pdf, doc, docx

  Koristite jednostavna imena za datoteke npr. uputnica.pdf ili nalaz.pdf

  Kako bi se naručili morate imati eUputnicu vašeg izabranog liječnika ili internu uputnicu :

  Interna uputnica:

  Nalaz:

  Ostalo:


  Osobno

  na Jedinici centralnog naručivanja (na ulazu Bolnice), radnim danom od 07 – 15 h (obavezno ponijeti zdravstvenu iskaznicu)


  Telefaksom

  na broj +385 34 254 598 – potrebno je dostaviti:

  • Potvrdu o izdanim e-uputnicama s naznačenim uslugama za koje se traži dodjela termina
  • MBO pacijenta,
  • adresu i kontakt pacijenta,
  • broj telefaksa na koji želite dostavu Potvrde o narudžbi pacijentu (zbog zaštite osobnih podataka preporučujemo ne navoditi broj faksa javnih ustanovi jer u tom slučaju ne možemo jamčiti zaštitu Vaših osobnih podataka).

  Ukoliko imate izdanu internu uputnicu (crnu uputnicu) obavezno ju je priložiti skeniranu ili na uvid (odnosi se na sve oblike naručivanja).

  Ukoliko već imate dodijeljen termin za traženu pretragu ili postupak u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, djelatnici Jedinice centralnog naručivanja će isti otkazati ako u našoj ustanovi možete dobiti raniji termin.


  Za sve upite i nejasnoće molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail-a narucivanje@pozeska-bolnica.hr ili tel. na 034/254-547 radnim danom od 11 – 15 h.


  Potvrda o narudžbi sadržava sljedeće podatke:

  • naziv bolničke ustanove,
  • ime i prezime pacijenta,
  • MBO (matični broj osiguranika),
  • adresa i broj telefona pacijenta za kontakt,
  • vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje,
  • šifra postupka (prema Šifrarniku dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima),
  • datum i sat narudžbe pacijenta za zdravstvenu uslugu,
  • datum i sat obavljanja zdravstvene usluge,

  ime i prezime odgovorne osobe.


  LISTE ČEKANJA

  Liste čekanja su predbilježbe, odnosno redoslijed korisnika zdravstvene zaštite na određene konzilijarne preglede ili dijagnostičko-terapijske postupke osnovane projektom „Nacionalne liste čekanja“ i „eNaručivanje“ od strane Ministarstva zdravstva.

  OTKAZIVANJE TERMINA


  Obzirom da 20% pacijenata ne dođe na naručenu pretragu, a možda upravo taj termin čeka netko jako potrebit, lijepo molimo pacijente da svoje narudžbe u bolnici otkažu na vrijeme (najkasnije 2-3 dana ranije) ukoliko ne žele ili nisu u mogućnosti doći. Narudžbu možete otkazati i u sustavu e-građani putem Portala zdravlje.

  *Uvjeti korištenja i pravila privatnosti:
  https://www.pozeska-bolnica.hr/uvjeti-koristenja-i-privatnost-podataka/