UPUTE ZA NARUČIVANJE:

(OBAVEZNO PROČITATI, NEDOSTATNI PODACI NEĆE BITI OBRAĐENI !)

Naručivanje se može obaviti na slijedeće načine:
• osobno – dolaskom na šalter naručivanja
• telefaks: +385 34 254 598
• e-mail: narucivanje@pozeska-bolnica.hr
• online obrazac (ispod ovih uputa)

Osobno naručivanje
Naručiti se možete na šalteru za centralno naručivanje. Sa sobom je potrebno ponijeti zdravstvenu iskaznicu, te uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i nalaz, odnosno preporuku doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga. Narudžbu može obaviti i član obitelji ili druga pouzdana osoba.
Naručuje se radnim danom od 07:00 – 15:00

Naručivanje putem telefaksa: +385 34 254 598
Kod naručivanja putem telefaksa, potrebno je faksirati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga, te obavezno dostaviti slijedeće podatke:

• IME I PREZIME PACIJENTA
• DATUM ROĐENJA
• OIB ili MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice ili, ukoliko ne postoji, broj osigurane osobe, te vrijeme važenja zdravstvenog osiguranja i kategoriju osiguranja)
• ADRESA I BROJ TELEFONA ZA KONTAKT
• VRSTA ZDRAVSTVENE USLUGE za koju se pacijent naručuje

SVI PODACI SU OBAVEZNI I BEZ NJIH VAS NEĆEMO MOĆI NARUČITI

Naručivanje elektronskom poštom (e-mail):
Kod naručivanja putem elektroničke pošte potrebno je dostaviti sve podatke kao i putem telefaksa, tim da je potrebno priložiti skeniranu uputnicu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga.
U SUBJECT tj. NASLOV E-MAIL PORUKE UPIŠITE IME I PREZIME PACIJENTA

Nedostatni podaci neće biti procesuirani te narudžba neće biti ostvarena.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske pokrenulo je program ”Nacionalna lista čekanja” u cilju osiguravanja jednake dostupnosti zdravstvenih usluga u svim dijelovima i za svakog osiguranika u Republici Hrvatskoj. Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi klasa: 500-01/08-01/140, ur. broj: 534-05-1-2/1-08-51 od 21. listopada 2008. sve bolničke ustanove su obvezne formirati jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

NARUČIVANJE TELEFONOM NIJE MOGUĆE JER JE PRILIKOM NARUČIVANJA POTREBNO PRILOŽITI UPUTNICU

Nakon što pacijent realizira narudžbu za potrebnu zdravstvenu uslugu, dobit će točno definiran termin obavljanja zdravstvene usluge i pisanu potvrdu o navedenom. Potvrda o narudžbi pacijenta izdaje se odmah, a pacijentima koji se naručuju telefaksom ili putem elektronske pošte na istovjetan način.

Potvrda o narudžbi pacijenta sadržava sljedeće podatke:

• naziv bolničke ustanove,
• ime i prezime pacijenta,
• MBO (matični broj osiguranika),
• adresa i broj telefona pacijenta za kontakt,
• vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje,
• šifra postupka (prema Šifrarniku dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima),
• datum i sat narudžbe pacijenta za zdravstvenu uslugu,
• datum i sat obavljanja zdravstvene usluge,
• ime i prezime odgovorne osobe.

  Ime i prezime (obavezno)

  Adresa (obavezno)

  MBO ili datum rođenja (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice - obavezno)

  e-mail (obavezno)

  Broj telefona

  Poruka (neobavezno)


  Dozvoljena veličina datoteke je 2MB

  Dozvoljeni formati datoteka su: jpg, bmp, pdf, doc, docx

  Koristite jednostavna imena za datoteke npr. uputnica.pdf ili nalaz.pdf

  Kako bi se naručili morate imati eUputnicu vašeg izabranog liječnika ili internu uputnicu :

  Interna uputnica:

  Nalaz:

  Ostalo:

  *Uvjeti korištenja i pravila privatnosti:
  https://www.pozeska-bolnica.hr/uvjeti-koristenja-i-privatnost-podataka/