Predmet natječaja: Natječaj za specijalizacije 2016-1

 
Natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalizaciju objavljen je u „Večernjem listu“ od dana 17.06.2016. god., „Narodnim novinama“ br. 56 od dana 17.06.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Rok za prijavu je zaključno dana 27.06.2016. god.

Priložena dokumentacija:

17.6.2016. Objava

Odluka:

6.7.2016. Anesteziologija
6.7.2016. Gastroenterologija
6.7.2016. Kardiologija

CategoryZaposlenje

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555