Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje

 
Natječaj za prijam u radni odnos objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 80 od dana 07.09.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Priložena dokumentacija:

7.9.2016. Objava

Poziv za testiranje:

19.9.2016. Poziv na testiranje 1
20.9.2016. Poziv na testiranje 1 – dopuna
20.9.2016. Ispitna literatura za prvostupnike ekonomije

Prvostupnici ekonomije – Kandidati koji su prošli iz I. grupe, usmeni u 26.9.2016. godine (ponedjeljak) u 7,30 sati:
1. Kornelija Letinić
2. Ana Vukoja
3. Sanja Tekavčić
4. Martina Koški
5. Valentina Matijašević
6. Mirjana Žunić
7. Matija Lovrić
8. Danijela Ergović

Prvostupnici ekonomije – Kandidati koji su prošli iz II. grupe, usmeni 26.9.2016. godine (ponedjeljak) u 11 sati

1. Slavica Bekafigo
2. Mirela Fraisberger
3. Danica Zlomislić
4. Ružica Jeleč
5. Suzana Kolundžić

23.9.2016. Poziv na testiranje – Spremačice
29.9.2016. Poziv na usmeno testiranje – Spremačice

Odluka:

28.9.2016. Odluka o odabiru – mag.dipl.ing.preh.tehn ili nutricionizma
28.9.2016. Odluka o odabiru – prvostupnik ekonomije
28.9.2016. Odluka o odabiru – magistra logopedije
8.12.2016. Odabir za spremačice – lokacija Pakrac
28.12.2016. Odluka za spremačice – lokacija Požega

CategoryZaposlenje

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555