Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 80 od dana 07.09.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Priložena dokumentacija:

7.9.2016. Objava

Odluka:

28.9.2016. Odluka o odabiru – mag.dipl.ing.preh.tehn ili nutricionizma
28.9.2016. Odluka o odabiru – prvostupnik ekonomije
28.9.2016. Odluka o odabiru – magistra logopedije
8.12.2016. Odabir za spremačice – lokacija Pakrac
28.12.2016. Odluka za spremačice – lokacija Požega

CategoryZaposlenje

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555