Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja pripravničkog staža Priložena dokumentacija:…

Natječaj za prijam na pripravnički staž Natječaj za prijam na pripravnički staž, uz mogućnost korištenja…

Natječaj za prijam na pripravnički staž   Natječaj za prijam na pripravnički staž, uz mogućnost…

Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje Natječaj za prijam u radni odnos objavljen je u „Narodnim…

Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje – neodređeno i određeno Natječaj za prijam u radni odnos…

Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje – neodređeno i određeno   Natječaj za prijam u radni…

Predmet natječaja: Natječaj za specijalizacije 2016-1   Natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na…

Predmet natječaja: Natječaj za izbor ravnatelja   Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće…

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: 1.4.2016. Objava Razgovor sa…

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ NAT1-2016.doc 11.3.2016. Poziv…

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ NAT33-NE-ODR2015.doc

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ_NAT3-NE-ODR2015.doc Odluka o poništenju…

Page 7 of 8 1 5 6 7 8