Predmet natječaja: Soboslikarski i ličilački radovi u 2016. godini   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik Odluka

Predmet nabave: Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Priložena dokumentacija: Zakup 2015.

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) javni naručitelj Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega, temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016, ili s njim povezane osobe u sukobu interesa, te člancima 77., 78., 79 ZJN 2016. na svojim internetskim stranicama javno objavljuje…

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ NAT33-NE-ODR2015.doc

Predmet natječaja: Usluge upravljanja sustavom ispisa za 2016. godinu   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik

Predmet natječaja: Zdravstvene usluge (epidemiološke i mikrobiološke) za 2016.   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik Odluka i zapisnik

Predmet nabave: Usluge tjelesne zaštite i imovine za 2016. Link na EOJN Priložena dokumentacija: DZN ZASTITARI 2016 Poziv za nadmetanje Troškovnik Odluka o poništenju

Predmet nabave: Usluga osiguranja imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti Priložena dokumentacija: Osiguranje za 2016. godinu Poziv

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555