Sukladno članku 27. točka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj – 03/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Opća županijska bolnica Požega objavljuje svoje financijske izvještaje.

Opća županijska bolnica Požega nije dodjeljivala bespovratna sredstava, sponzorstva, donacije i druge pomoći u 2021. godini.

Financijski izvještaji 2023. godina:

Financijski izvještaji 2022. godina:

Financijski izvještaji 2021. godina:

Financijski izvještaji 2020. godina:

Financijski izvještaji 2019. godina:

Financijski izvještaji 2014. – 2018.:

Biljaške uz financijske izvještaje 2018
Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu_v 5.0.6

Plan prihoda i primitaka za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana prihoda i primitaka za 2018. godinu
Druga izmjena i dopuna Plana prihoda i primitaka za 2018. godinu
Treća izmjena i dopuna Plana prihoda i primitaka za 2018. godinu
Prijedlog IV. izmjene i dopune financijskog plana za 2018.

PRRAS, RasF, Bil, PVRIO za 2017. godinu
Bilješke uz obrazac BIL 01.01.-31.12.2017.
BILJEŠKE uz obrazac P-VRIO 01.01.-31.12.2017.
Bilješke uz obrazac OBVEZA 01.01.-31.12.2017.
BILJEŠKE uz obrazac PR-RAS 01.01.-31.12.2017.

Financijski plan za 2017 i projekcija plana za 2018 i 2019. godinu
I izmjena i dopuna Plan prihoda i primitaka za 2017. godinu
II izmjena i dopuna Plan prihoda i primitaka za 2017. godinu

Privremeni financijski plan za siječanj – ožujak 2016. godine
Financijski plan za siječanj – prosinac 2016. godine
Prva izmjena Financijskog plana za siječanj – prosinac 2016. godine
Prijedlog druge izmjene i dopune Financijskog plana za siječanj – prosinac 2016 godine
Prijedlog treće izmjene i dopune Financijskog plana za siječanj – prosinac 2016. godine
Prijedlog četvrte izmjene i dopune Financijskog plana za siječanj – prosinac 2016. godine

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017
PRRAS, RasF, Bil, PVRIO za 2016. godinu
Bilješke uz obrazac BIL 01.01.-31.12.2016.
BILJEŠKE uz obrazac P-VRIO- 01.01.-31.12.2016.
Bilješke uz obrazac OBVEZA 01.10.-31.12.2016.
Bilješke uz obrazac PR-RAS 01.01.-31.12.2016.
Izvršenje prihoda i primitaka rashoda i izdataka za razdoblje 1.1. – 31.12.2016.

Opća županijska bolnica Požega nije dodjeljivala bespovratna sredstava, sponzorstva, donacije i druge pomoći u 2015. godini.

Rebalans decentraliziranih sredstava 2015

PRRAS 2015

Financijski plan izvrsenje 2015.pdf

PRRAS 2014

© 2023 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555