Predmet nabave : Osteosintetski materijal za distalni radijus Rok za dostavu ponuda : 26. rujna 2016. godine do 11:00 Priložena dokumentacija: 18/7/2016 Poziv 18/7/2016 Troškovnik Odluka i zapisnik: 3/10/2016 Odluka o odabiru 3/10/2016 Zapisnik o pregledu i ocjeni

Natječaj za prijam na pripravnički staž   Natječaj za prijam na pripravnički staž, uz mogućnost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Priložena dokumentacija: 14.9.2016. Objava Odluka: 18.10.2016. Odluke 19.10.2016. Odluka primalje – ispravak 28.10.2016 Izmjena odluke o odabiru – kuhar

Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje Natječaj za prijam u radni odnos objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 80 od dana 07.09.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Priložena dokumentacija: 7.9.2016. Objava…

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555