Predmet nabave : Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Rok za dostavu ponuda : 20. veljače. 2017. god. Obavezna je elektronička dostava ponuda putem EOJN. Priložena dokumentacija: DON ZASTITARI Prilog2-ESPD-obrazac Troskovnik ZASTITARI Link na EOJN https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=992268 Odluka i zapisnik 24.2.2017. Odluka o odabiru i zapisnik

Priložena dokumentacija: Troškovnik grupa 1 Poziv za dostavu ponude Troškovnik grupa 2 Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik

Interni natječaj za davanje stanova u vlasništvu Opće županijske bolnice Požega u najam za razdoblje od 5 godina. Dokumentacija: 01-38 ODLUKA O INTERNOM NATJEČAJU ZA NAJAM STANOVA 10.4.2017. SKRAĆENA LISTA REDA PRVENSTVA – STANOVI PAKRAC

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za Gradsku bolnicu Pakrac Priložena dokumentacija: Dokumentacija za natječaj Odluka: 27.2.2017. Odluka o izboru

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Priložena dokumentacija: Dokumentacija za natječaj 1.2.2017 Ispravak natječaja Odluka: Odluka o izboru – mag. farmacije Odluka o odabiru – kotlovničar/rukovatelj toplinskog postrojenja 15.3.2017. Odluka – kuhar Pakrac

Natječaj za prijam na pripravnički staž Priložena dokumentacija: natječaj SOR 1-2017 Odluka: ODLUKA O ODABIRU – KUHARI ODLUKA O ODABIRU MAG.LOGOPEDIJE ODLUKA-ODABIR JAVNA UPRAVA ODLUKA -BACC.SESTR ODLUKA O ODABIRU MAG.PSIHOLOGIJE

Predmet nabave: Tehnički materijal za 2017. godinu Rok za dostavu ponuda: 25. siječnja 2017. god. Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troškovnik Odluka i zapisnik: Zapisnik o pregledu i ocjeni Odluka o odabiru

Predmet nabave: Soboslikarski i ličilački radovi za 2017. godinu Rok za dostavu ponuda: 19. siječnja 2017. god. Priložena dokumentacija: Troškovnik ličilački radovi Poziv za dostavu ponude Odluka i zapisnik: 20/1/2017 Zapisnik o pregledu i ocjeni 20/1/2017 Odluka o odabiru

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555