Objavljeno u Večernjem listu od 26.04.2017. 01-38-8 JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OŽB POŽEGA – A.HEBRANGA 12 -13

Predmet nabave: Razni medicinski potrošni materijal II Rok za dostavu ponuda : 08. svibnja 2017. god. do 11,00 sati. Priložena dokumentacija: 25.4.2017. Poziv za dostavu ponude RAZNI 2 25.4.2017. Grupa 1-Potrošni materijal za gastroenterologiju 25.4.2017. Grupa 2-Pribor za akupunkturu Odluka i zapisnik: 12.5.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni 12.5.2017. ODLUKA O ODABIRU RAZNI 2

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Priložena dokumentacija: Natječaj za zapošljavanje travanj 2017-prvostupnik/ca, medicinska sestra/tehničar – Pakrac Odluka: Odluka o izboru kandidata

Natječaj za za prijam na pripravnički staž, uz mogućnost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Priložena dokumentacija: natječaj sor travanj 2017 Odluka: 27.4.2017. ODLUKE O ODABIRU SOR II Odluka o odabiru

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Priložena dokumentacija: natječaj za zapošljavanje ožujak 2017-neodr, med.sestra-Požega Odluka: Odluka o odabiru

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555