Predmet: Uredski materijal Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude – Uredski materijal TROSKOVNIK UREDSKI Odluka i zapisnik: 10.10.2018. Zapisnik o otvaranju 10.10.2018. Odluka o odabiru

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555