Predmet: Zdravstvene usluge – 2019. Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude ZDR USLUGE-2019 Troskovnik ZDR USLUGE Odluka i zapisnik:

Predmet: Fiksna telefonija 2019. Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude fiksna telefonija 2019 Troškovnik Odluka i zapisnik: Odluka o odabiru i zapisnikPreuzmi

Predmet: Medicinski plinovi Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude Troskovnik medicinski plinovi Odluka i zapisnik: 23.11.2018. OBUSTAVA POSTUPKA

Predmet:Natječaj za specijalizacije ORL i anestezija Priložena dokumentacija: Natjecaj za specijalizacije ANEST I ORL 2018-2 Odluka: 3.12.2018. Odluka o izboru specijalizanta ORL 4.12.2018. Odluka o odabiru specijalizanta_anesteziologija

Predmet: Sredstva za čišćenje i održavanje Rok za dostavu ponuda: Otvaranje ponuda: Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude_Sredstva za čišćenje Troškovnik Grupa 1 Troškovnik Grupa 2 20.11.2018. Troškovnik Grupa 1 ispravak Odluka i zapisnik: 29.11.2018. Zapisnik o pregledu i ocjeni 29.11.2018. Odluka o odabiru

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555