Priložena dokumentacija: 30-5-2019 Natječaj 2Preuzmi Odluka: OdlukaPreuzmi

Priložena dokumentacija: 30-5-2019 NatječajPreuzmi Odluke: Odluka defektologPreuzmi Odluka med. sestre/tehničariPreuzmi Odluka med. sestre/tehničari-određenoPreuzmi

Priložena dokumantacija: Poziv za dostavu ponudePreuzmi TroškovnikPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka-i-zapisnik-I-i-II-dioPreuzmi Odluka-i-zapisnik-I-i-II-dio-2Preuzmi

Priložena dokumentacija: Javni poziv za prijam polaznika…Preuzmi Odluka : Odluka o odabiruPreuzmi

Priložena dokumantacija: Poziv za dostavu ponudePreuzmi TroškovnikPreuzmi Zapisnik i odluka: Odluka i zapisnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: NatječajPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka voditelji OJPreuzmi

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555