Priložena dokumentacija: Natječaj za prijam na pripravnički stažPreuzmi Odluka : Medicinsko laboratorijska dijagnostikaPreuzmi Odluka medicinske sestre – tehničariPreuzmi

Priložena dokumentacija: NatječajPreuzmi Poziv na testiranjePreuzmi Odluka: OdlukaPreuzmi

Priložena dokumantacija: Poziv za dostavu ponudePreuzmi TroškovnikPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka-i-zapisnik-I-i-II-dioPreuzmi Odluka-i-zapisnik-I-i-II-dio-2Preuzmi

Priložena dokumantacija: Poziv za dostavu ponudePreuzmi TroškovnikPreuzmi Zapisnik i odluka: Odluka i zapisnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: NatječajPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka voditelji OJPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natječaj Preuzmi Odluka : Odluka o odabiruPreuzmi

Priložena dokumentacija: Natječaj za zapošljavanje ožujak 2019.Preuzmi Odluke: Prvostupnik/ca sestrinstvaPreuzmi Medicinska sestra / tehničar Preuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponudePreuzmi TroškovnikPreuzmi Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnikPreuzmi

Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda – sustav ispisaPreuzmi TroskovnikPreuzmi Troškovnik – ispravakPreuzmi Odluka o odabiru i zapisnik: Odluka o odabiru i zapisnikPreuzmi

Page 3 of 3 1 2 3

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555