Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u medicini uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji.
Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente.

Voditeljica Odjela za neurologiju: Irena Gašparić, dr.med.

Voditelj Odjela za psihijatriju: Hrvoje Bogadi, dr.med.

Neurologija

034/254-472

Psihijatrija

034/254-475

Neurološka, psihijatrijska i psihologijska poliklinika

034/254-492

neurology

   Neurologija

 • Odjel Neurologije s jedinicom za moždani udar raspolaže s 19 kreveta.
 • Godišnje se hospitalizira oko 550 pacijenata. Na odjelu se liječe cerebrovaskulare, neuromišićne, neurodegenerativne, ekstrapiramidne, demijelinizacijske bolesti, bolesti kralježnice te epilepsije i drugi poremećaji svijesti.
 • U neurološkoj poliklinici obavljaju se neurološki pregledi te dijagnostičke pretrage. Od dijagnostičkih pretraga obavljamo doppler krvnih žila vrata, transkranijsku doppler sonografiju, elektromioneurografiju (EMNG), elektroencefalografiju (EEG). Učini se godišnje 1200 pretraga dopplera krvnih žila vrata i TCD, 1000 pretraga elektroencefalografije (EEG) i oko 550 pretraga elektromioneurografije (EMNG).

Olivera Barišić, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-472

   Psihijatrija

 • Odjel psihijatrije raspolaže sa 18 kreveta. Godišnje se hospitalizira oko 350 pacijenata. Na odjelu uz individualni rad pacijenti imaju i grupni rad, te rad u terapijskoj zajednici i radnoj terapiji.
 • Postoji mogućnost liječenja putem Dnevne bolnice za koju su predviđena 2 kreveta.
 • Polikliničko – konziljarni rad je organiziran kroz dvije psihijatrijske
  specijalističke ambulante, godišnje bude preko 5000 pregleda
 • U sklopu odjela radi i psihijatrijska ambulanta za rad sa onkološkim bolesnicima.

lijecnik

Hrvoje Bogadi, dr.med.

SPEC. PSIHIJATRIJE - VODITELJ ODJELA
034/254-514

Željka Šaplek, bacc.med.techn.

GLAVNA SESTRA ODJELA
034/254-475

psihoterapija

   Neurološka, psihijatrijska i psihologijska poliklinika

 • Polikliničko konzilijarni rad psihologijske poliklinike je organiziran kroz dvije psihologijske ambulante s ciljem unaprijeđivanja psihičkog zdravlja čovjeka. Trenutačno su uposlena dva psihologa koji stručno, odgovorno, poštujući etička načela i standarde profesije u svom programu rada obuhvaćaju psihodijagnostiku cjeloživotne dobi, psihološku procjenu, savjetodavni rad i terapijske postupke uz predanost znanstveno-istraživačkom radu i edukaciji.
 • Kao dio multidisciplinarnog tima sudjelujemo u unapređenju psihološke i psihosocijalne pomoći i podrške kod osoba sa zdravstvenim teškoćama.
 • Polikliničko konzilijarni rad psihijatrijske poliklinike je organiziran kroz dvije psihijatrijske specijalističke ambulante, godišnje bude preko 5000 pregleda
 • U neurološkoj poliklinici obavljaju se neurološki pregledi te dijagnostičke pretrage. Od dijagnostičkih pretraga obavljamo doppler krvnih žila vrata, transkranijsku doppler sonografiju, elektromioneurografiju (EMNG), elektroencefalografiju (EEG). Učini se godišnje 1200 pretraga dopplera krvnih žila vrata i TCD, 1000 pretraga elektroencefalografije (EEG) i oko 550 pretraga elektromioneurografije (EMNG).