Predmet nabave: Izgradnja kolnika, parkirališta, nogostupa, zatvorenog sustava odvodnje parkirališta i javne rasvjete Link na EOJN Evidencijski broj nabave : 19/15 Krajnji rok za dostavu ponuda : 24.06.2015. god., 11:00. Priložena dokumentacija: zalba_parking_2015.pdf ODLUKA O ODABIRU – parking.pdf Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – parking.pdf

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555