Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ NAT1-2016.doc 11.3.2016. Poziv na testiranje Odluka: 1.4.2016. Odluka o odabiru 6.4.2016. Odluka o odabiru 2

Predmet nabave: Respirator za trajnu ventilaciju   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik 2.3.2016. Pojašnjenje 7.3.2016. Odluka o odabiru i zapisnik

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.Predstavnici medija će biti pozvani na sjednicu ili točku dnevnog reda sjednice kada je riječ o bitnim…

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555