Priložene datoteke: Odluka-o-imenovanju-zamjenika-povjerljive-osobe-za-unutarnje-prijavljivanje-nepravilnostiPreuzmi

Odluka-o-imenovanju-povjerljive-osobe-za-unutarnje-prijavljivanje-nepravilnostiPreuzmi

Analiza-rada-Tima-za-pracenje-liste-cekanja.pdfPreuzmi

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Opća županijska bolnica Požega nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti…

U Općoj županijskoj bolnici Požega za informacijsko održavanje AAI imenika zaduženi su: Vjeran Perinović, mag.inf. Marinko Kezić, inf. Sanja Mjertan, mag.iur. Mirela Podobnik, dipl.knjiž.,prof. Otvaranje korisničkih računa te promjene lozinki obavlja se u Knjižnici. Identiteti se dodjeljuju djelatnicima bolnice koji su uključeni u nastavni ili znanstvenoistraživački proces. Korisnički račun se otvara na neodređeno vrijeme i…

Abdominalna kirurgija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Ginekologija i opstetricija Hitna medicina Infektologija Kardiologija Klinička radiologija Neurologija Oftalmologija i optometrija Opća interna medicina Opća kirurgija Ortopedija i traumatologija Otorinolaringologija Pedijatrija Transfuzijska medicina Urologija 25.07.2016.Ovlaštenja i popis vremenskog odobrenja Popis mentora za spec. usavršavanje po granama specijalizacije

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup.Predstavnici medija će biti pozvani na sjednicu ili točku dnevnog reda sjednice kada je riječ o bitnim…

Sukladno članku 27. točka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj – 03/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Opća županijska bolnica Požega objavljuje svoje financijske izvještaje. Opća županijska bolnica Požega nije dodjeljivala bespovratna sredstava, sponzorstva, donacije i druge pomoći u 2021. godini. Godisnji-izvjestaj-2021Preuzmi 1.-Referentna-stranica_000457Preuzmi PR-RAS-01.01.-31.12.2021.BolnicaPozegaPreuzmi 2.-Biljeske-uz-financijski-izvjestaj-1.1.-31.12.2021.Preuzmi Tablice-bolnice-I.-XII.-2021_Preuzmi Trece-izmjene-i-dopune-FP-za-2021.Preuzmi Druge-izmjene-i-dopune-FP-za-2021.Preuzmi Prve-i-izmjene-i-dopune-FP-za-2021.Preuzmi Financijski-plan-za-2022.-i-projekcije-za-2023.-i-2024.Preuzmi…

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje  Opća županijska bolnica Požega uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,…

Zdravstveno pravo: Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u niz zakona i  podzakonskih akata. Predmet zdravstvenog prava jest zdravstvena djelatnost i dijelimo ga na zdravstveno pravo u užem i širem smislu. Zdravstveno pravo u užem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se regulira sadržaj, način obavljanja, struktura te opseg provođenja…

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555