U Općoj županijskoj bolnici Požega za informacijsko održavanje AAI imenika zaduženi su: Vjeran Perinović, mag.inf. Marinko Kezić, inf. Sanja Mjertan, mag.iur. Mirela Podobnik, dipl.knjiž.,prof. Otvaranje korisničkih računa te promjene lozinki obavlja se u Knjižnici. Identiteti se dodjeljuju djelatnicima bolnice koji su uključeni u nastavni ili znanstvenoistraživački proces. Korisnički račun se otvara na neodređeno vrijeme i…

Abdominalna kirurgija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Ginekologija i opstetricija Hitna medicina Infektologija Kardiologija Klinička radiologija Neurologija Oftalmologija i optometrija Opća interna medicina Opća kirurgija Ortopedija i traumatologija Otorinolaringologija Pedijatrija Transfuzijska medicina Urologija 25.07.2016.Ovlaštenja i popis vremenskog odobrenja Popis mentora za spec. usavršavanje po granama specijalizacije

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u dijelu u kojem je prema zakonskim propisima potrebno isključiti javnost, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje zakonska ograničenja prava na pristup. Predstavnici medija će biti pozvani na sjednicu ili točku dnevnog reda sjednice kada je riječ o…

Sukladno članku 27. točka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj – 03/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Opća županijska bolnica Požega objavljuje svoje financijske izvještaje. Biljaške uz financijske izvještaje 2018Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu_v 5.0.6 Plan prihoda i primitaka za 2018. godinuPrva izmjena i dopuna Plana prihoda…

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje  Opća županijska bolnica Požega uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,…

Zdravstveno pravo: Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u niz zakona i  podzakonskih akata. Predmet zdravstvenog prava jest zdravstvena djelatnost i dijelimo ga na zdravstveno pravo u užem i širem smislu. Zdravstveno pravo u užem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se regulira sadržaj, način obavljanja, struktura te opseg provođenja…

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555