Predmet: Natječaj za prijam na pripravnički staž, uz mogućnost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Priložena dokumentacija: Natječaj SOR svibanj 2017 Odluka: Odluke o odabiru

Predmet nabave: Digitalni EEG uređaj sa stanicom za čitanje i videometrijom za neurološku polikliniku Rok za dostavu ponuda : Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponude_EEG Troškovnik – EEG Odluka i zapisnik: 7.6.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni EEG 7.6.2017. ODLUKA O ODABIRU EEG

Javni natječaj – dva vozila.pdf

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555