Priložena dokumentacija: Natjecaj-10.3.2021Preuzmi Pozivi na testiranje: SKONICA-KAD21032615110Preuzmi SKONICA-KAD21032615120Preuzmi SKONICA-KAD21032615121Preuzmi SKONICA-KAD21032615130Preuzmi SKONICA-KAD21032615131Preuzmi SKONICA-KAD21032615132Preuzmi SKONICA-KAD21032615133Preuzmi SKONICA-KAD21032615134Preuzmi Poziv-za-pismeno-testiranje-prvostupnik-fizioterapijePreuzmi Poziv-za-pismeno-testiranje-Inzenjer-medicinske-radiologije-prvostupnik-medicinske-radiologije-prvostupnik-radioloske-tehnologijePreuzmi Pozivi na usmeno testiranje: Poziv-na-usmeno-testiranje-prvostupnik-ca-fizioterapije-pripravnikPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-inzenjer-ka-medicinsko-laboratorijske-dijagnostike-prvostupnik-ca-medicinsko-laboratorijske-dijagnostike-pripravnikPreuzmi Poziv-na-usmeno-testiranje-inzenjer-ka-medicinske-radiologije-prvostupnik-ca-medicinske-radiologije-prvostupnik-ca-radioloske-tehnologije-pripravnikPreuzmi Odluke Odluka-o-odabiruPreuzmi

Analiza-rada-Tima-za-pracenje-liste-cekanja.pdfPreuzmi

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555