Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje – neodređeno i određeno   Natječaj za prijam u radni odnos objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 68 od dana 22.07.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim…

Predmet natječaja: Natječaj za zapošljavanje – neodređeno i određeno   Natječaj za prijam u radni odnos objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 56 od dana 17.06.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Rok za prijavu je zaključno dana 27.06.2016. god. Priložena dokumentacija: 17.6.2016. Objava…

Predmet natječaja: Natječaj za specijalizacije 2016-1   Natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalizaciju objavljen je u „Večernjem listu“ od dana 17.06.2016. god., „Narodnim novinama“ br. 56 od dana 17.06.2016. god., oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Požega te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Rok za prijavu je zaključno dana…

Predmet natječaja: Natječaj za izbor ravnatelja   Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće županijske bolnice Požega objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 48 od dne 25.05.2016. god., „Večernjem listu“ od dne 25.05.2016. god., pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Požega dne 25.05.2016. god. Rok za…

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: 1.4.2016. Objava Razgovor sa kandidatima: Razgovor sa kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijem tri (3) doktora medicine specijaliste ginekologije i opstetricije održat će se u srijedu 27.04. 2016. u 13.00 sati u prostorijama kliničke psihologije (potkrovlje) Opće županijske…

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ NAT1-2016.doc 11.3.2016. Poziv na testiranje Odluka: 1.4.2016. Odluka o odabiru 6.4.2016. Odluka o odabiru 2

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ NAT33-NE-ODR2015.doc

Predmet natječaja: Natječaj za prijam u radni odnos   Priložena dokumentacija: ZZZ_NAT3-NE-ODR2015.doc Odluka o poništenju dijela natječaja

Predmet natječaja: Stručno osposobljavanje na rad bez zasnivanja radnog odnosa Priložena dokumentacija:

Page 6 of 6 1 4 5 6

© 2016 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555