Sukladno članku 27. točka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj – 03/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Opća županijska bolnica Požega objavljuje svoje financijske izvještaje. Godisnji-izvjestaj-2020Preuzmi Financijski-plan-za-2021.-godinu-i-Obrazlozenje-planaPreuzmi Financijski-plan-za-2020.g.-III-izmjene-i-dopune-plana-i-ObrazlozenjePreuzmi Financiski-plan-za-2020.g.-II-izmjene-i-dopune-i-Obrzlozenje-planaPreuzmi Financijski-plan-za-2020.g.-I-izmjene-i-dopune-i-Obrazlozenje-planaPreuzmi Financijski-plan-2020-2022.g.-i-Obrazlozenje-planaPreuzmi Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-2020Preuzmi PR-RAS-01.01.-31.12.2020.Preuzmi Godišnji izvještaj o radu Bolnice-2019Preuzmi Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. – 31.12.2019,Preuzmi BilješkePreuzmi PR-RAS-01.01.-31.12.2019-1Preuzmi PR-RAS-01.01.-31.12.2019-Referentna-stranicaPreuzmi…

Predmet natječaja: Tehnički materijal za 2016. godinu   Priložena dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Troškovnik

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje  Opća županijska bolnica Požega uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,…

Zdravstveno pravo: Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u niz zakona i  podzakonskih akata. Predmet zdravstvenog prava jest zdravstvena djelatnost i dijelimo ga na zdravstveno pravo u užem i širem smislu. Zdravstveno pravo u užem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se regulira sadržaj, način obavljanja, struktura te opseg provođenja…

Projekt elektroničke prijave poroda nastao je pod pokroviteljstvom HZZO-a i uz podršku HAKOM-a te započeo s pilotiranjem u srpnju 2015. godine u općoj bolnici Karlovac. Cilj projekta je brza i pravovremena elektronička prijava rođenja, kojom se djetetu dodjeljuje MBO u roku nekoliko sekundi od trenutka prijave poroda, uz uvjet da majka ima aktivno zdravstveno osiguranje….

© 2021 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555